Monthly Archives:Maj 2013

Analizy kadrowe w zarządzaniu wiedzą.

admin post on Maj 28th, 2013
Posted in Pozostałe

Administrowanie zbiorem informacji kadrowych w komórkach HR opierać się powinno przede wszystkim na integrowaniu informacji z badania motywacji pracowników, audytu satysfakcji pracowników, audytu kultury organizacyjnej, testów psychologicznych. Read the rest of this entry >>