Monthly Archives:Grudzień 2013

Pierwsza funkcja zarządzania jako temat na szkolenie

admin post on Grudzień 12th, 2013
Posted in Szkolenia Tags: ,

Wiele kursów dla menedżerów obejmuje niecodzienne zagadnienia, takie jak leadership, team management, inteligencja emocjonalna. Jednak zauważyłem, że najczęściej używane umiejętności menedżerskie mieszczą się w typowych zasadach kierowania firmą, wymyślonych ponad 100 lat temu przez J. Taylora.
W dzisiejszym wpisie zdecydowałem się opisać tematy kursów dla menedżerów, które warto szukać na rynku firm szkoleniowych. Read the rest of this entry >>

Zastosowanie gier w różnych projektach szkoleniowych

admin post on Grudzień 12th, 2013
Posted in Bez kategorii Tags: ,

Ćwiczenia oparte o mechanizm gier oraz symulacje stosuje się podczas wielu rodzajów sesji szkoleniowych dla pracowników wyższego szczebla. W tym wpisie postanowiłem opisać, na jakich szkoleniach da się użyć wspomniane wyżej innowacyjne metody nauczania.
Naprawdę sporo na temat szkoleń realizowanych przy pomocy gier i symulacji menedżerskich dowiedziałem się od Petera Smitha, który szybko stał się wysokiej klasy doradcą biznesowym dla firm. Read the rest of this entry >>

Dobre praktyki dotyczące dokonywania oceny pracowników

admin post on Grudzień 12th, 2013
Posted in Badania Tags:

Wytyczne podejmowania kolejnych kroków w czasie dokonywania oceny pracowniczej (opierając się o praktyczne wytyczne) jest niezwykle ważnym fundamentem całego układu metod i technik oceniania pracowników. Wpływa to na efektywne przeprowadzenie procesu oceny i uzyskaniu określonych, zdefiniowanych wcześniej rezultatów. Samo  określenie reguł, w ramach których ocenianie pracowników zostanie przeprowadzany nie jest jedynym środkiem do osiągnięcia zamierzonych efektów. Ważne jest  ciągłe działanie w ramach przyjętych zasad. Read the rest of this entry >>

Fragmenty wykładu z zakresu budowania efektywnych grup pracowniczych

admin post on Grudzień 12th, 2013
Posted in Szkolenia, Team building Tags: , ,

W poprzednim miesiącu słyszałem o wykładzie, kiedy profesor John Bithday omawiał ostatnie badania na temat budowania zespołó ludzkich w firmach. Okazały się one bardzo interesujące oraz łamiące stereotypy z powodu nowego wglądu na temat: jaki powinien być zespół i kiedy najlepiej formować efektywne zespoły.
W oparciu o obecne wnioski z ankiet zrozumiałem, że ludzie naturalnie skupiają się w zbiorowości. Jeśli ma to miejsce wewnątrz firmy oraz członkowie grup lub zbiorowości zostali przypisani do stanowisk w hierarchii organizacyjnej, stają się oni członkami grup wydziałowych. Read the rest of this entry >>