Monthly Archives:Luty 2014

Najważniejsze efekty oceny okresowej personelu

admin post on Luty 14th, 2014
Posted in Szkolenia Tags: ,

Diagnoza pracy pracowników pełni ważną funkcję w zarządzaniu grupą pracowników. Równocześnie jest to dominujący element realnych działań w zakresie polityki personalnej przedsiębiorstwa. Ocena polega na ciągłym kierowaniu uwagi na zachowanie i rezultaty pracy pracowników w dążeniu do wsparcia merytorycznego, pobudzania dobrych zwyczajów i zachowań i controllingu personalnego. Read the rest of this entry >>

Podstawowe uwarunkowania szkolenia dorosłych

admin post on Luty 14th, 2014
Posted in Bez kategorii Tags: ,

W kolejnych artykułach na moim blogu przedstawię zasady nauczania ludzi dorosłych. W zjawisku szkoleń pracowniczych w prakseologicznym znaczeniu da się wskazać cztery podstawowe kroki, opisujące teorie naukowe nie tylko jako przyswojone  ustrukturyzowane dane, ale dodatkowo umiejętności ich użycia w praktyce i nabyte postawy i zachowania. Read the rest of this entry >>

Komunikacja to cecha zintegrowanego zespołu

W niniejszym poście chciałem opisać jeden objaw skutecznie działającego zbioru pracowników w firmie. Uważam, że jest to otwarta komunikacja. Skupimy się teraz na znaczeniu przepływu danych w opisywanym przejawie funkcjonowania organizacji. Naukowcy wskazują, że na komunikowanie się z pozostałymi członkami grupy, w której jesteśmy poświęcamy prawie 90% okresu interakcji. W tym jedna trzecia stanowi rozmowa, a dwie trzecie słuchanie. Porozumiewanie się jest równie ważne w grupie w organizacji biznesowej, jak i w zupełnie odmiennych zbiorowościach ludzi, na przykład w rodzinie, w orkiestrze, między sportowcami. Read the rest of this entry >>

W jakim celu badać kompetencje

admin post on Luty 14th, 2014
Posted in Bez kategorii Tags: ,

By każdy z czytających zrozumiał obszar wiedzy z niniejszego artykułu, muszę wskazać czytelnikowi, że kilkadziesiąt lat temu przez zestaw kompetencji rozumiano posiadanie jasno określonego prawa do zajmowania się określonymi obszarami działalności w imieniu zatrudniającej takiego człowieka organizacji. W odróżnieniu od kompetencji możliwość efektywnego działania wiązała się z czasami z wyuczonym zawodem na określonym stanowisku. Read the rest of this entry >>