Monthly Archives:Marzec 2014

Studia dla szefów zamiast długich cykli szkoleniowych

Cenniki studiów z zakresu kompetencji kierowniczych bywają zróżnicowane i zależy to od prestiżu szkoły wyższej, ilości wykładów, metod dydaktycznych i uczelni spoza Polski, która poświadcza dyplom wybranego toku nauczania. Znaczenie ma dodatkowo lista polskich pracowników naukowo-dydaktycznych oraz fakt, czy uczą i kształcą tam kierownicy, czy badacze szkół wyższych. Czy raczej opłaca się wybrać projekt szkoleniowy niż studia z zakresu kompetencji kierowniczych? Read the rest of this entry >>

Jak skomponować efektywne kursy i szkolenia

admin post on Marzec 4th, 2014
Posted in symulacje Tags: ,

Wyniki szkolenia w największym stopniu wynikają z wybranej dydaktycznej strategii projektu szkoleniowego. Różne metody przekazywania wiedzy najchętniej wykorzystywane przez polskich  szkoleniowców w 3-5 zeszłych latach często są używane w różnych kontekstach. Można wyodrębnić następujące wersje kursów o charakterze szkoleniowym: podczas wykonywania obowiązków, na stanowiskach wykonywania obowiązków oraz poza pracą. Wówczas jest możliwość, aby zamiennie organizować kursy szkoleniowe w specjalistycznych organizacjach ds. rozwoju personelu, ośrodkach warsztatowych i w grach i symulacjach. Read the rest of this entry >>

Kultury w różnych krajach a gra w grupie

admin post on Marzec 4th, 2014
Posted in Szkolenia, Team building Tags: ,

Wymagania szefów wobec przyszłych pracowników nie sprowadzają się wyłącznie do kwestii zakończonej edukacji, nauki innego języka niż polski oraz zakresu kompetencji zdobytego w poprzedniej firmie. Więcej i więcej instytucji w trakcie pozyskiwania kandydatów stara się oszacować, czy kandydat okaże się radzić sobie współpracując w grupie.
W tym blogu postanowiłem pokazać w jaki sposób zestaw cech narodowych wywiera wpływ na pracę grupową. Mimo że umiejętności kooperacji w zespole bywają wśród pracodawców pozytywnie wyróżniane, samodzielność w pracy to także świetny sposób na awans. Read the rest of this entry >>

Procedury w pomiarze systemów kompetencyjnych

admin post on Marzec 4th, 2014
Posted in Szkolenia Tags: ,

Jedną z technik identyfikacji szeroko pojętych cech pracownika była w latach 90-tych kanadyjska procedura nazywająca się: Duties Competence Assessment Procedure. Jako następny krok po wykorzystaniu  tej procedury da się skonstruować a nawet znacznie polepszyć zestaw kompetencji. Read the rest of this entry >>