Monthly Archives:Lipiec 2014

Kompetencje menedżera w zakresie projektów

admin post on Lipiec 31st, 2014
Posted in Szkolenia Tags: , ,

Wszyscy są świadomi, że umiejętności niezbędne do organizowania działań projektowych zdobywa się za pomocą praktyk kierowniczych i specjalnych cykli szkoleniowych. Administratorzy działań projektowych zwykle powinni administrować działaniami projektowym angażując się aktywnie. Read the rest of this entry >>

Coaching w grach dla menedżerów

Organizowanie gier dla menedżerów i symulacji opisujących działanie firmy bywa dość skomplikowane. Prowadzący szkolenie powinien posiadać wysokie kwalifikacje gwarantujące wciąganie w ciekawe ćwiczenia osób uczestniczących w szkoleniu. Takie kompetencje zawierają takie obszary: radzenie sobie z frustracją wywołaną toksycznym szefem, leadership, motywowanie przez cele oraz coaching. Read the rest of this entry >>

Fazy tworzenia działu pracowniczego

W niniejszym wpisie pokażę etapy budowania działu lub grupy projektowej w firmie. Dawno temu mój kolega przekonał mnie, iż gdy w zespole znajdą się najlepsi eksperci oraz przedtem nie robili nic wspólnie, nie wytworzą efektu synergii. Read the rest of this entry >>

Ocena przedsięwzięcia z zakresu szkoleń

Rozsądny szef ocenia zyskowność realizowanych projektów biznesowych. Obecnie bardzo często kierownicy personalni są zobowiązani do zaprezentowania szczegółowej diagnozy z wiążącymi wnioskami, dodatkowo zawierającej mierzalne wskaźniki wcześniej planowanych efektów HRowych. Read the rest of this entry >>

Zasady diagnozowania oczekiwań edukacyjnych

admin post on Lipiec 3rd, 2014
Posted in Szkolenia, Team building Tags: ,

Jestem pewien, że każdy specjalista kiedyś był na szkoleniu. Rozwijanie kompetencji pracowników ma na celu nauczenie uczestników zaplanowanych kompetencji. Zwykle projekt szkoleniowy generuje koszt mniej więcej 4 tysiące zł za sesję szkoleniową – i pewnie nikt nie planuje takich kwot zmarnować bezproduktywnie. Read the rest of this entry >>

Dobre praktyki opracowywania gier dydaktycznych

admin post on Lipiec 3rd, 2014
Posted in symulacje Tags: ,

Układanie gier dydaktycznych na szkolenia jest niezwykle nieprzyjmne oraz angażuje duży zestaw konkrentnych umiejętności. Całe życie chcemy się angażować w zabawę, uśmiechać się do ludzi i poznawać naturę niezwykłych sytuacji życiowych. Gry i symulacje oznaczają powrót do dzieciństwa. Gry i symulacje można wykorzystywać w sesjach szkoleniowych stosując zamiennie z wykładem i dyskusją moderowaną. Read the rest of this entry >>