Monthly Archives:Wrzesień 2014

Słuchacze nagrodzeni w tym miesiącu

admin post on Wrzesień 30th, 2014
Posted in Team building

W tym miejscu grupa osób wylosowanych jak zwykle w prowadzonej przez nasz zespół coachów cyklicznej loterii „Sprezentuj Sobie Szkolenie” – tych zwycięzców zapisujemy na najbliższe szkolenia.

Janusz Dudek, Funkcjonariusz inspekcji celnej, trening z radzenia sobie ze stresem
Apoloniusz Panuś, Antropolog, trening z inteligencji emocjonalnej
Inez Breza, Dyrektor Komórki Zamówien, warsztat zamknięty z finansów menedżerskich
Adela Krauze, Architekt , panel moderowany z planowania kariery
Emil Cwojdziński, Kaskader filmowy , trening z budowania relacji interpersonalnych
Leokadia Krupska, Przedstawiciel Do Spraw Odbiorców Masowych, kurs dofinansowany z strategii konkurencji rynkowej
Donata Regulska, Urzędnik podatkowy, moduł coachingowy z obsługi klienta wewnętrznego

Letnia zmiana techniczna

admin post on Wrzesień 25th, 2014
Posted in Team building

Bardzo nam przykro, z uwagi na niedostępność naszej strony.
Zapraszamy serdecznie za dwa tygodnie.

Zasoby czasu w działalności menedżerskiej

W poprzednich latach ilość celów kierowników działów znacznie się zwiększyła. Menedżerowie i ich podwładni starają się być otwarci na wyzwania otoczenia, ale gospodarowanie ich czasem jest bardzo trudne. Read the rest of this entry >>

Gry menedżerskie w szkoleniach stanowiskowych

Szkolenia obejmują swoim zakresem dość dużo kategorii szkoleń: doskonalące dotychczasowe umiejętności, przygotowujące do pracy na danym stanowisku, oraz odświeżające dotychczasową wiedzę. Obserwuję, że pracownicy firm szkoleniowych często prowadzą kursy i sesje szkoleniowe rozwijające kompetencje. Read the rest of this entry >>

Postawy w zespole

W nowoczesnej instytucji pracownicy HR są świadomi, że kandydatów angażuje się do zespołów z powodu różnych umiejętności. Istotne cechy pracownika dotyczą ról w grupie. Już dawno miałem pragnienie napisania artykułu z obszaru ról w zespole. Read the rest of this entry >>

Co to inpiracja do działania oparta o samomotywację

Wewnętrzna chęć do działania oznacza elementy powiązane ze środowiskiem pracy oraz cechami psychofizycznymi, które mówią nam o tym, z jakich powodów istoty ludzkie chcą wykonania powierzonych celów. Składanie ludzi do aktywności opiera się na oddziaływaniu na wartości człowieka za pomocą jasno zdefiniowanych mechanizmów wpływu. Read the rest of this entry >>

Istotne tematy kursów dla menedżerów

W sektorze szkoleń jest wyjątkowo wiele typów kursów dla menedżerów. Dla przykładu przywództwo menedżerskie, rozmowy handlowe, motywowanie pozafinansowe, rozwiązywanie konfliktów, stres w pracy menedżera, wariantowanie i decyzje, komunikacja interpersonalna. Read the rest of this entry >>

Dobre instrukcje symulacji biznesowej

Gry oraz case study menedżerskie muszą zostać wyposażone w jasne reguły dla uczestników. Doświadczeni szkoleniowcy podkreślają, jak trudno jest początkującemu konstruktorowi symulacji napisać ciekawą historię do gry menedżerskiej. Wymagane jest bogate doświadczenie i wyobraźnia biznesowa. Read the rest of this entry >>

Reguły współdziałania w zespole

W tymże portalu od wielu miesięcy przedstawiam zalety współdziałania w zintegrowanej grupie pracowniczej. Kilka tygodni temu organizowałem kilka szkoleń w zakresie integrowania grupy pracowniczej. Osoby uczestniczące w badaniach na temat sesji szkoleniowych i kursów opowiadali problemy, jakie spotykają w swojej aktywności menedżerskiej w korporacjach. Na podstawie ich relacji Zdecydowałem się ujawnić w tym blogu oryginalne best practices pracy w grupie pracowników – idee zgłoszone przez samych uczestników. Read the rest of this entry >>

Ważność badania oczekiwań szkoleniowych

Prowadziłem cykl szkoleń, w którym osoby na szkoleniu nie byli świadomi własnych wymagań rozwojowych. Myśleli, że wybierają się na szkolenie outdoorowe. Okazali się być przygotowani na zabawę oraz wiele radości z przygotowanych im zadań. W momencie, gdy weszli do hotelu, okazało się, że szkolenia będą w tradycyjnej formie. Read the rest of this entry >>