Monthly Archives:Listopad 2014

Środki Unijne na szkolenia dla firm

Read the rest of this entry >>

Lektury dla uczestników warsztatów – symulacje

admin post on Listopad 20th, 2014
Posted in Team building Tags: , ,

Read the rest of this entry >>

Imprezy team building – wyróżnieni słuchacze

admin post on Listopad 16th, 2014
Posted in Team building Tags: ,

Read the rest of this entry >>

Ranking Agencji Edukacyjnych

Krajowi HRowcy najwięcej wydaja pieniądze na warsztaty związane z wiedzą ekspercką, w drugim priorytecie w branżowo – produktowe, a dalej –z zarządzania a także interpersonalne. Najchętniej organizują te programy z House of Skills. Takie wnioski prezentuje Ranking szkolenia z zarządzania.

W badaniu, przeprowadzonym we wrześniu przez Klub Menedżerów HR, wzięły udział 832 osoby – pracownicy i szefowie działów HR. Połowa badanych twierdzi, że ceny szkoleń nie są wygórowane, a trenerzy potrafią dopasować się do potrzeb kupującego. Co ciekawsze, dwóch na trzech HRówców niżej ceni jakość szkoleń finansowanych z dotacji unijnych, niż tych klasycznie komercyjnych.

Ponizej prezentujemy tylko wybrane wyrywkowe elementy ankiety:

  • Uważam, że (opinia o rynku szkoleń): Bez problemu można znaleźć firmy, które oferują oczekiwaną przeze mnie jakość szkoleń – z tą tezą zgadza się 68% badanych HRowcy ufają swojej intuicji. Blisko osmiu na dziesięciu przyzakupie szkolenia kieruje się zawartością merytoryczną programu szkolenia. Dla zamawiających najważniejsze jest posiadane przez niego licencje.
  • Przy wyborze mojej firmy kieruję się w dużym stopniu: Proponowaną metodyką szkolenia – 61%
  • Większość polskich firm inwestuje w szkolenia specjalistyczne, produktowe i branżowe. W mojej firmie mocno inwestujemy w szkolenia: Produktowe i branżowe – 78%
  • Co trzecia firma woli kursy otwarte – tu widać wysoką korelację z wielkością firmy (małe przedsiębiorstwa częściej preferują otwarte – widać trudno im zebrać grupę na warsztat zamknięty) oraz tematyką.
  • Badanych poproszono o wskazanie po jednej – najlepszej w ich opinii – firm szkoleniowych z 10 najważniejszych kategoriach tematycznych. Dodatkowo, ankietowani oceniali wskazane przez siebie firmy – przyznając im punkty. W efekcie powstał ranking pięciu najlepszych firm z każdej tematyki
  • Ankietę wypełniły 832 osoby. 78% reprezentowało przedsiębiorstwa, 14% instytucje publiczne, 8% organizacje non profit i inne.
  • Każdy ankietowany, wskazując firmę do rankingu, jednocześnie przyznawał jej ocenę wyrażaną w punktach.