Monthly Archives:Marzec 2016

Z jakich powodów nadmierna rywalizacja w firmie jest szkodliwym zjawiskiem.

admin post on Marzec 13th, 2016
Posted in Team building

W wielu firmach zaczyna występować w pewnej chwili problem z nadmierną rywalizacją między różnymi działami, wraz z próbą zmarginalizowania tego co wykonuje druga strona. I o ile umiarkowana rywalizacja jest potrzebna, ponieważ działa motywująco na poszczególne zespoły, to jeśli sytuacja będzie za bardzo napięta, to z całą pewnością z korzyścią dla firmy to nie będzie.

Co prawda w ramach każdego działu sytuacja będzie się wydawać w porządku, gdyż zadania i obowiązki będą robione, to tak naprawdę w firmie jako całości sporo spraw będzie cierpieć na takich międzydziałowych sporach. Zaczną pojawiać się problemy z komunikacją, liczne informacje giną albo są przetrzymywane, a to może skutkowaćskutkujeopóźnieniami w wielu sprawach.

Kolejnymi następstwami mogą być przykładowo spory personalne, oraz odchodzenie doświadczonych członków załogi zniechęconych atmosferą która panuje. Zaczynają na tym także cierpieć klienci, a kiedy ich niezadowolenie zacznie wzrastać, to w w jakimś momencie będą oni przechodzili do konkurentów.

Jeżeli w firmie zaczną się pojawiać zjawiska tego typu, to trzeba reagować odpowiednio sprawnie. Jednak wiele z tych zagrożeń nie daje początkowo widocznych objawów, a jak zaczną już one być widoczne, to sytuacja może być dość poważna. Z takich też powodów warto przeciwdziałać powstaniu takich napięć, zwłaszcza że niekiedy będzie to potrzebować jedynie niedużych zmian organizacyjnych w firmie.

Najbardziej istotne może w nich być to, żeby ludzie pracujący w różnych działach nie zamykali się tylko na swoją grupę, ale także poznali specyfikę pracy w innej części firmy. Sprawdzonym sposobem na takie zjawisko jest powoływanie zespołów realizujących projekty, w skład których wchodzić będą przedstawiciele różnych działów, a także czasowa praca na innym stanowisku.

Trzeba także pamiętać o premiowaniu załogi w firmie po uzyskaniu naprawdę dużego sukcesu, jeżeli przyczynili się do niego wszyscy bez wyjątku pracownicy. Tym sposobem załoga zacznie się utożsamiać z planami firmy i one stają się najważniejsze, a nie swoje własne cele czy też działu, w którym będzie się zatrudnionym.

Nowa symulacja na szkolenia menedżerskie – kurs trenerski

admin post on Marzec 13th, 2016
Posted in Team building

Read the rest of this entry >>

Informacja – weryfikacja – Kurs Instruktorski

Informacja – test – Kurs Coachów

Read the rest of this entry >>

Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – projekty EFS

admin post on Marzec 13th, 2016
Posted in Team building

Read the rest of this entry >>

Granty Europejskie na szkolenia dla firm

Read the rest of this entry >>

Publikacje dla słuchaczy wykładów – symulacje

admin post on Marzec 13th, 2016
Posted in Team building Tags: , ,

Read the rest of this entry >>

Eventy integracyjne – wylosowani abiturienci

admin post on Marzec 12th, 2016
Posted in Team building Tags: ,

Read the rest of this entry >>