Autorskie szkolenia menedżerskie

 • E-usługa inwentaryzacji infrastruktury IT w zakresie konfiguracji sprzętowej, osystemowania oraz audytu licencji oraz e-usługa monitorowania pracowników w zakresie czasu pracy, wykorzystania aplikacji, przeglązasobów stron i ruchu sieciowego
 • Foresight w zakresie priorytetowych i nowoczesnych procedury zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego
 • HURTOPONPL – zbudowanie innowacyjnego programu zmniejszającego koszty funkcjonowania firm, automatyzującego przepływ informacji pomiędzy przedsiębiorstwami branży oponiarskiej – treningi z konfliktów
 • Informatyzacja procesu wymiany informacji akceleratorem powiązań kooperacyjnych pomiędzy Baltic Medical SA, a partnerami biznesowymi – warsztaty pracownicze i anglojęzyczne szkolenia z komunikacji
 • Integracja systemów informatycznych spółki NOMAX TRADING i jej partnerów w celu automatyzacji realizowanych pomiędzy nimi procesów biznesowych – szkolenia menedżerskie
 • Biznesowe Szkolenia Z Komunikacji W Gdyni – warsztaty pracownicze i zamknięte szkolenia z obslugi klienta
 • Interferometr ze zmienną długością fali
 • zdalna struktura promocyjna oparta o moduł sztucznej inteligencji, przeznaczona dla podmiotów branży e-commerce, zwiększająca konwersję i przychody w e-handlu podmiotów zewnętrznych – warsztaty miekkie
 • mobilny program analizujący spółki giełdowe według kryteriów fundamentalnych i technicznych – warsztaty biznesowe
 • Kompozyty i Nanokompozyty Ceramiczno-Metalowe dla Przemysłu Lotniczego i Samochodowego (Akronim: KomCerMet) –
 • Metody ochrony własności intelektualnej Działania popularyzatorskie – treningi z obslugi klienta
 • Modernizacja i reorganizacja Laboratorium Nowych Technik Energetycznych w Instytucie Energetyki
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia z konfliktów
 • Nowe reagenty metodyki interferencji RNA o dużym znaczeniu dla medycyny – szkolenia z kreatywności
 • Ochrona patentowa wynalazku pt Sposób uruchomienia fermentacji octowej w warunkach przemysłowych – treningi negocjacyjne
 • Pakiet e-usług do badania użyteczności stron internetowych
 • Pierwszy krok ASTAR-ABR do dynamizacji działalności eksportowej – szkolenia z obslugi klienta
 • Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej – PL-Grid – szkolenia negocjacyjne
 • Pozyskanie inwestora zewnętrznego szansą na szybki progres przedsiębiorstwa Eureka Sp oo
 • program Homing Plus – systemy realizowane przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy (zwany Homing+) – szkolenia z przywództwa
 • Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad modułem sprężającym powietrze – szkolenia interpersonalne
 • Ręczny manipulator do obrabiarek
 • Rozwijanie oceny właściwości aplikacyjnych produktów – szkolenia negocjacyjne
 • skok technologiczny eksportu w przedsiębiorstwie AKE spzoo
 • rozwój działalności importowej profilu drzewnego Drewgór SWalczak i S-ka SJ – szkolenia negocjacyjne
 • unowocześnienie działalności Firmy Unlimit Sp z oo poprzez export
 • rozwój firmy SILVEST SA poprzez pozyskanie inwestorów zewnętrznych – treningi menedżerskie
 • wzmocnienie strategii działania LENIAR SJ poprzez opracowanie harmonogramu rozwojju importu dla produktów kreślarskich
 • Salon dynamizacji sprzedawcy – portal edukacyjny dla handlowców – szkolenia pracownicze
 • Szlaki nowej przygody w zabytkowej Kopalni Soli „Wieliczka”
 • Umowa realizuje cel – system generowania umów on-line – treningi z obslugi klienta
 • Usługi doradcze przy przeprowadzaniu emisji publicznej przez TINES SA – warsztaty z zarządzania projektem
 • Uzyskanie międzynarodowej ochrony własności przemysłowej wynalazku, jakim są solwaty docetaxelu i estrów C2-C3 alkilowych kwasu mrówkowego
 • Wejście firmy Waller na zagraniczne rynki na bazie opracowanego koncepcji rozwoju eksportu – warsztaty HR
 • Wniosek o dofinansowanie realizacji procesu przygotowania planu intensyfikacji importu radiodetektorów do nieniszczących badań materiałowych firmy Technology Transfer Agency Techtra Sp z oo – szkolenia z zarządzania czasem
 • Wykorzystanie nanoprocedury w nowoczesnych materiałach
 • Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock – szkolenia zamkniete
 • Wzmocnienie pozycji i rozwój PASO Sp z oo poprzez ekspansję na rynki zagraniczne – warsztaty handlowe
 • pozyskanie i wdrożenie procedury wprowadzającej elektroniczną usługę renderingu on-line
 • pozyskanie i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – treningi biznesowe
 • Zintegrowany model Inter/cyfrowy dla spedycji i transportu – szkolenia biznesowe}
 • Comments are closed.