Być na topie – garść obserwacji ekspertów

admin post on Marzec 28th, 2018
Posted in Team building

Namówiliśmy zaproszonego przez nas coacha z prestiżowego portalu rekrutacyjnego szukampracy.pl do przygotowania aktualnej analizy dot. wyboru najlepszego pracodawcy. Tu poznasz opinie naszego gościa.

Każdy element listu motywacyjnego ma istotne znaczenie dla ostatecznego rezultatu. Tak naprawdę to list motywacyjny jako całość, ale również jako poszczególne jego człony, jest wskaźnikiem dla pytania, czy określona jednostka będzie wezwana na rozmowę kwalifikacyjną, czy raczej straci swoją szansę. Komponując więc to pismo, powinniśmy bardzo gruntownie przemyśleć każdy wyraz, by warstwa merytoryczna naszego pisma była stosowna. Niewątpliwie każdy moduł podania o zatrudnienie ma duże znaczenie dla ostatecznego skutku, jednak tutaj zastanówmy się trochę nad taką częścią składową jak zakończenie.

Naturalnie wszelkie najważniejsze fakty dotyczące własnych kompetencji predystynujących do objęcia wybranego stanowiska pracy ujmujemy odrobinę wcześniej, w rozwinięciu, aczkolwiek również i zakończenie ma niemały wpływ na to, w jaki sposób będziemy w danym miejscu, które może stać się miejscem naszego zatrudnienia, postrzegani. Najwięcej treści należy uwzględnić w rozwinięciu, a zakończenie dokumentu jest swego rodzaju streszczeniem całości. W tym miejscu mamy czas na to, aby zaakcentować jeszcze raz własne zafrapowanie ofertą pracy oraz danym stanowiskiem, okazać chęć kooperacji, napisać o swojej gotowości do rozpoczęcia pracy, jak też wyrazić nadzieję na odbycie rozmowy wstępnej.

Stąd zaleca się w tej części omawianego dokumentu umieścić także swój numer kontaktowy. Naturalnie po dyskutowanej części wywodu, oficjalnie nazywanej zakończeniem podania o zatrudnienie, należy także umieścić dedykowaną klauzulę uwzględniającą zgodę na wykorzystanie personaliów, gdyż w przeciwnym wypadku pracodawca nie będzie uprawniony, aby napisać do konkretnej osoby w celu umówienia jej na rozmowę rekrutacyjną. Dodatkowo także część faktyczną listu motywacyjnego należy zakończyć zamykającym zwrotem oficjalnym. Taki niewielki niuans, a przecież ma bardzo duże znaczenie i dowodzi pełnej kultury danej osoby.

Bezspornie dyskutując o podsumowaniu podania o zatrudnienie, należy spojrzeć na kolejny bardzo istotny aspekt. Rzecz opiera się mianowicie na tym, aby całość była ukoronowana własnoręczną sygnaturą osoby zabiegającej o zatrudnienie. To kluczowe, aby owa sygnatura była własnego autorstwa, ponieważ „urzeczywistnia” to kandydata. Ważne jest również dopilnowanie, aby w/w list jako całość był spójny i skonstruowany zgodnie z wszelkimi wyznacznikami.

Tekst napisany przez url

Comments are closed.