Category Archive:symulacje

Gry jako sposób na analizowanie procesów biznesowych

Segment szkoleń w Polsce powiększa się bardzo szybko od wielu lat . Coraz częściej zgłaszają się pracownicy, którzy zamierzają rozwinąć
swoje kwalifikacje , jak również być zawsze na bieżąco , jeśli chodzi o nowe rozwiązania w zarządzaniu procesami biznesowymi, równocześnie
na poziomie całych firm , jak i niewielkich filii .

Warsztaty biznesowe dla decydentów mogą być zróżnicowane. Czasami będzie chodziło o skuteczną analizę trudnych sytuacji decyzyjnych , innym
razem temat stanowić będzie zdolność do analizy napływających informacji , w rezultacie czego nastąpi odpowiednie działanie w sferze
zarządzania przedsiębiorstwem. Sam rynek szkoleń, poza tym, że dynamicznie się poszerza, szuka nowych rozwiązań w metodach kształcenia
ludzi biznesu, nastawiając się na efektywność . Read the rest of this entry >>

Gry menedżerskie w szkoleniach stanowiskowych

Szkolenia obejmują swoim zakresem dość dużo kategorii szkoleń: doskonalące dotychczasowe umiejętności, przygotowujące do pracy na danym stanowisku, oraz odświeżające dotychczasową wiedzę. Obserwuję, że pracownicy firm szkoleniowych często prowadzą kursy i sesje szkoleniowe rozwijające kompetencje. Read the rest of this entry >>

Dobre instrukcje symulacji biznesowej

Gry oraz case study menedżerskie muszą zostać wyposażone w jasne reguły dla uczestników. Doświadczeni szkoleniowcy podkreślają, jak trudno jest początkującemu konstruktorowi symulacji napisać ciekawą historię do gry menedżerskiej. Wymagane jest bogate doświadczenie i wyobraźnia biznesowa. Read the rest of this entry >>

Coaching w grach dla menedżerów

Organizowanie gier dla menedżerów i symulacji opisujących działanie firmy bywa dość skomplikowane. Prowadzący szkolenie powinien posiadać wysokie kwalifikacje gwarantujące wciąganie w ciekawe ćwiczenia osób uczestniczących w szkoleniu. Takie kompetencje zawierają takie obszary: radzenie sobie z frustracją wywołaną toksycznym szefem, leadership, motywowanie przez cele oraz coaching. Read the rest of this entry >>

Dobre praktyki opracowywania gier dydaktycznych

admin post on Lipiec 3rd, 2014
Posted in symulacje Tags: ,

Układanie gier dydaktycznych na szkolenia jest niezwykle nieprzyjmne oraz angażuje duży zestaw konkrentnych umiejętności. Całe życie chcemy się angażować w zabawę, uśmiechać się do ludzi i poznawać naturę niezwykłych sytuacji życiowych. Gry i symulacje oznaczają powrót do dzieciństwa. Gry i symulacje można wykorzystywać w sesjach szkoleniowych stosując zamiennie z wykładem i dyskusją moderowaną. Read the rest of this entry >>

Kontakt z uczestnikami w symulacjach na szkoleniu

admin post on Maj 25th, 2014
Posted in symulacje Tags: ,

Po co jest komunikacja zwrotna? Eksperci twierdzą, iż jest dostawcą informacji w zakresie kompetencji, zainicjowanych procesów i zawodowej przydatności  danego uczestnika biorącego udział w sesji – i czyni to w wyjątkowy sposób. Oceniany pracownik, który jest na szkoleniu zachowuje dość konstruktywny poziom zaufania do siebie, wytworów aktywności zawodowej oraz obserwatora, który obserwuje feedbackowanego. Read the rest of this entry >>

Fazy doskonalenia osób po studiach

admin post on Kwiecień 12th, 2014
Posted in symulacje Tags: , ,

W poprzednim poście opisałem czteroetapowy sposób zdobycia kompetencji (zdefiniowanych bardziej dogłębnie aniżeli tylko pewien zasób wiadomości o świecie). Ażeby on miał możliwość zaistnieć, konieczne bywa zapoczątkowanie procesu edukacyjnego, będącego zaraz po tradycyjnym nauczaniu. Read the rest of this entry >>

Jak skomponować efektywne kursy i szkolenia

admin post on Marzec 4th, 2014
Posted in symulacje Tags: ,

Wyniki szkolenia w największym stopniu wynikają z wybranej dydaktycznej strategii projektu szkoleniowego. Różne metody przekazywania wiedzy najchętniej wykorzystywane przez polskich  szkoleniowców w 3-5 zeszłych latach często są używane w różnych kontekstach. Można wyodrębnić następujące wersje kursów o charakterze szkoleniowym: podczas wykonywania obowiązków, na stanowiskach wykonywania obowiązków oraz poza pracą. Wówczas jest możliwość, aby zamiennie organizować kursy szkoleniowe w specjalistycznych organizacjach ds. rozwoju personelu, ośrodkach warsztatowych i w grach i symulacjach. Read the rest of this entry >>