Dobre praktyki dotyczące dokonywania oceny pracowników

admin post on Grudzień 12th, 2013
Posted in Badania Tags:

Wytyczne podejmowania kolejnych kroków w czasie dokonywania oceny pracowniczej (opierając się o praktyczne wytyczne) jest niezwykle ważnym fundamentem całego układu metod i technik oceniania pracowników. Wpływa to na efektywne przeprowadzenie procesu oceny i uzyskaniu określonych, zdefiniowanych wcześniej rezultatów. Samo  określenie reguł, w ramach których ocenianie pracowników zostanie przeprowadzany nie jest jedynym środkiem do osiągnięcia zamierzonych efektów. Ważne jest  ciągłe działanie w ramach przyjętych zasad. To co opisałem można przeczytać na poniższych stronach  Badania Satysfakcji Pracowników
Podstawowe wytyczne dotyczące dokonywania oceny pracowników są następujące:
- Działanie odnosząc się do początkowo założonych, średnioterminowych celów; diagnozowanie efektów pracy pracowników nie może być  działaniem jednorazowym
- Realne i ciągłe wykorzystanie efektów procesu oceniania w realizowanej strategii personalnej firmy
- Wykorzystywanie wspólnych warunków oceny pracowniczej wobec wszystkich członków personelu
- Wykorzystywanie parametrów kreujących możliwość prezentacji sumarycznych wyników w poszczególnych kategoriach zatrudnionych
Różnorodność obszarów, w oparciu o które diagnozowana jest efektywność pracy
- Stosowanie jednakowych warunków warunków  na przestrzeni określonego przedziału czasu
- Uruchamianie kolejnej oceny pracowników w określonych przedziałach czasowych
- Powiązanie diagnozy efektów pracy z innymi etapami ZZL
- Działanie według ściśle zdefiniowanej metody mierzenia efektów pracy
- Dokonywanie diagnozy efektywności pracy przez profesjonalnie wybrane osoby
- Możliwość analizowania efektów diagnozy na przestrzeni czasu
Uważam, że przedstawione zasady są nieskomplikowane do wykorzystania w praktyce oraz dają niezwykle pozytywne wyniki. Przedstawię je w kolejnym artykule.
Tyle naszych myśli.
Redakcja:Olgierd Jurny
Twórca tego artykułu jest absolwentem wydziału farmakologii Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego i studiów podyplomowych z zakresu  polityki gospodarczej państwa. Posiada tytuł Coacha Kreatywności YSH. Prowadzi firmę szkoleniową w Lesznie.  Od sześciu sezonów wykłada i projektuje badania odnoszące się do negocjacji w sektorze „rolnictwo i produkcja żywności”.

NAJWAŻNIEJSZE TEMATY  BLOGA:
Audyty wynagrodzeń
Ocena okresowa menedżerów
Strategia HR w handlowej firmie
Zaawansowane zarządzanie kadrami
Programy rowoju talentów
Rozwój pracowników
Systemy kadrowo płacowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>