Dotacje na kursy HR


Klienci z niektórych koncernów zgłosili wnioski o dotacje i współpracując z naszymi konsultantami dostarczyli wymagane dokumenty do instytucji finansujących.
Zawiadamiamy że w ramach pogramu unijnego „Opolski Fundusz Społeczny” na trzy Kursy Dla Liderów dotację nabywają poniższe przedsięwzięcia:

 • Szkolenia dla Handlowców w przedsiębiorstwie Windykpol
 • Projekt Szkolenia budowania biznesu impulsem innowacji.
 • wdrożenie harmonogramu ekspansji eksportu w przedsiębiorstwie PAKMAR Sp. z o.o.
 • zoptymalizowana procedura produkcji biomasy stałej pod postacią granulatu przy wykorzystaniu energii z OZE.
 • nowoczesny proces Rozpoznawania i Zamiany Mowy na Tekst Uni-MagicScribe
 • sporządzenie innowacyjnych metod szybkiej identyfikacji nicieni powodujących straty w gospodarce.
 • opracowanie procedury wspomagania pomiarów optycznych w oparciu o modułowy projekt kontrolno-pomiarowy
 • (Kod PKWiU: 31.50)
 • sporządzenie i wdrożenie nowej gamy plastyfikatorów fosforoorganicznych opartych na izopropylofenolu
 • sporządzenie i implementacja pakietu leków kardiologicznych nowej generacji
 • opracowanie nowoczesnej receptury i implementacja do produkcji preparatu stosowanego w leczeniu zespołów depresyjnych
 • opracowanie receptury i metodyki produkcji uszczelniacza butylowego z recyklatu gumowego.
 • platforma zdigitalizowana służąca koordynacji procesów B2B realizowanych w celu sprzedaży towarów.
 • przygotowanie (nabycie usługi) harmonogramu intensyfikacji importu dla firmy TEVOR S.A.
 • unowocześnienie systemu elektronicznej wymiany rejestrów typu business to business C+B2B o moduł integracji z modelami dostawców
 • pogłębienie Podstrefy Lublin SSE „Euro-Park” Mielec
 • system wspierający prowadzenie prac badawczo-naukowych oraz współdzielenie i publikację wyników prac
 • stworzenie centrum usług nowoczesnych świadczącego kompleksowe usługi na rzecz Grupy
 • utworzenie Wirtualnego Doradcy Podróży
 • uruchomienie planu dynamizacji importu w firmie TEVOR S.A.
 • uruchomienie harmonogramu rozowoju importu
 • implementacja elektronicznej platformy typu B2B do obsługi serwisowej partnerów biznesowych
 • uruchomienie infrastruktury informatycznej umożliwiającej prowadzenie procesów biznesowych w formie narzędziowej wymiany rejestrów finansowo-księgowych drogą elektroniczną pomiędzy podmiotami współpracującymi.
 • wypracowanie internetowego portalu automatycznych rezerwacji wycieczek turystycznych
 • stworzenie mobilnego serwisu automatycznego zbierania i organizowania zapytań ofertowych osób indywidualnych i firm “ E-OFERTA.COM.PL
 • wypracowanie mobilnego serwisu usług audytu konsumenckiego dla sieci sklepów sprzedaży detalicznej.

  Tagi: szkolenia z dotacją, szkolenie handlowców

 • Comments are closed.