Dotacje na warsztaty menedżerskie


Pracownicy ze współpracujących z nami stale podmiotów zgłosili wnioski o dotacje i współpracując z naszymi konsultantami dostarczyli wymagane dokumenty do stosownych agencji zarządzających dotacjami.
Zawiadamiamy iż w ramach funduszu dofinansowań „Mazowiecki Program Strukturalny” na weekendowe Licencjonowane Szkolenia Z Zachowan Asertywnych wsparcie otrzymały poniższe projekty:

 • Program Szkoleniowy dot. Specjalistów w firmie Sordex
 • Warsztaty Szkoleniowe z zarządzania firmą wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • wdrożenie w przedsiębiorstwie BIURO PLUS modelu B2B jako narzędzia komunikacji handlowej z przedsiębiorstwami współpracującymi.
 • „Wyrównujemy sz@nse. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego”
 • zoptymalizowana masowa gra elektroniczna kluczem do e- intensyfikacji Perfect Games Jasiński, Parobczy, Wilkowski Sp. J.
 • nowoczesny wkład firmy „Heiche – Matusewicz” w rozwój metodyki galwanizacji w przemyśle samochodowym.
 • sporządzenie technologii wykonania ortomozaiki ze zdjec lotniczych z samolotu
 • opracowanie i wdrożenie metodyki chemicznej segregacji i utylizacji odpadów komunalnych.
 • sporządzenie i implementacja kompleksowych testów do diagnostyki predyspozycji genetycznych wybranych chorób nowotworowych w oparciu o technologię mikromacierzy DNA.
 • sporządzenie i uruchomienie produkcji energooszczędnych napędów do elektrycznych zespołów trakcyjnych
 • sporządzenie koncepcji modernizacyjnej technologii recyklingu betonu dla produkcji nowo-sparametryzowanego wyrobu.
 • opracowanie strategii ekspansji importu dla firmy Robert Majkut Design
 • struktura B2B ułatwiająca współpracę pomiędzy Biurami Rachunkowymi a ich klientami.
 • struktura Serwisowa B2B dla Partnerów firmy Acel Hvac
 • sporządzenie Wnioskodawcy do sprzedaży usług doradczych i finansowych za granicą.
 • program automatyzacji procesów w spółce Profarm PS sp z o.o. oraz automatyzacji procesów pomiędzy spółką, a jej partnerami
 • model wyboru świadczeniodawcy i rezerwacji wizyt dla pacjentów gabinetów stomatologicznych.
 • stworzenie zoptymalizowanego Laboratorium NeoLek – Doświadczalnej Onkologii i nowoczesnych procedury
 • opracowanie Wirtualnego Doradcy Podróży
 • implementacja nowoczesnego teleinformatycznego systemu wymiany danych umożliwiającego rozwój współpracy w tym w ramach e-usług
 • implementacja systemu B2B – „Centralny proces Analityczny” w Kolporter Holding Sp. z o.o.
 • uruchomienie elektronicznego systemu B2B w celu usprawnienia relacji biznesowych pomiędzy współpracującymi firmami.
 • wypracowanie nowoczesnego portalu elektronicznego świadczącego e-usługi związane z monitoringiem
 • wypracowanie elektronicznego portalu automatycznych rezerwacji wycieczek turystycznych
 • zbudowanie elektronicznego portalu medycznego dla lekarzy i pacjentów DOKTORZY24
 • zbudowanie elektronicznego serwisu informacyjnego poświęconego drogom i inwestycjom Podlasia

  Tagi: szkolenia dofinansowane, szkolenie kadr

 • Comments are closed.