Dotacje na warsztaty z zarządzania


Kursanci z niektórych podmiotów zgłosili wnioski o dotacje i pod opieką naszych doradców dostarczyli niezbędne formularze aplikacyjne do stosownych agencji zarządzających dotacjami.
Informujemy że w ramach funduszu dotacyjnego „Kujawsko Pomorski Program Regionalny” na dwa Szkolenia Zarządzanie dofinansowanie otrzymały wymienione tutaj przedsięwzięcia:

 • Warsztaty Szkoleniowe dla Operatorów Maszyn w firmie Cersa
 • Cykl Szkoleniowy z rozwoju efektywności potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • „e-Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn”
 • „Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki”
 • zoptymalizowana linia do produkcji soczewek
 • opracowanie nowoczesnego stentu metalowego do naczyń wieńcowych pokrytego polimerem biodegradowalnym i uwalniającym lek antyproliferacyjny nowej generacji z grupy -olimus oraz wdrożenie produkcji nowoczesnego produktu
 • sporządzenie procedury nowej generacji czujnika wodoru i jego związków do zastosowań w warunkach ponadnormatywnych
 • opracowanie i implementacja procesu umożliwiającego kompleksową obsługę dokumentów
 • opracowanie i wdrożenie międzyuczelnianej platformy wymiany wiedzy iprofesor
 • sporządzenie i uruchomienie pakietu leków kardiologicznych nowej generacji
 • sporządzenie i uruchomienie produkcji nowoczesnych hydroseparatorów do recyklingu śmieci komunalnych
 • opracowanie prototypu maszyny wielofunkcyjnej elementem budowania przewagi konkurencyjnej spółki TECHMATIK
 • struktura e-learningowa do nauki języka angielskiego dedykowana dla młodzieży dyslektycznej
 • koncepcja mobilna Mergersnet.eu automatyzująca i usprawniająca procesy fuzji i przejęć oraz pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa
 • unowocześnienie przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie modernizacyjnej metodyki produkcji nakłuwaczy bezpiecznych
 • proces do transakcyjnego przetwarzania informacji zdarzeń użytkowników końcowych modelów informatycznych.
 • technologia wytwarzania ściernic ze spoiwem żywicznym ze zmniejszoną ilością substancji szkodliwych emitowanych do środowiska PKWiU 26.81.Z
 • stworzenie centrum kompleksowej obróbki laserowej metali-wdrożenie procedury spawania laserowego
 • wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją handlową w przedsiębiorstwie Gracomm
 • wdrożenie modernizacyjnego scentralizowanego procesu informatycznego umożliwiającego świadczenie usług cyfrowych B2B.
 • wdrożenie planu dynamizacji importu w przedsiębiorstwie LIRA Spółka Jawna
 • implementacja do asortymentu ZETKAMA S.A. typoszeregu zaworów balansowych nowoczesnej konstrukcji.
 • wypracowanie nowoczesnego procesu produkcyjnego umożliwiającego komunikację z urządzeniami parku maszynowego z wykorzystaniem standardu JDF
 • zbudowanie mobilnego doradcy w zakresie zautomatyzowanego pośrednictwa w dotacjach unijnych
 • zbudowanie elektronicznego serwisu automatycznych rezerwacji usług turystycznych z wirtualnym doradcą.
 • stworzenie internetowego serwisu I-ISO, stanowiącego narzędzie dla przedsiębiorców, do zarządzania dokumentacja modelową i zapisami zgodnie z wymaganiami międzynarodowych standardów zarządzania ISO.

  Tagi: szkolenia biznesowe, szkolenie pracowników

 • Comments are closed.