Granty Europejskie na szkolenia dla firm


Klienci ze współpracujących z nami stale przedsiębiorstw zgłosili wnioski o dotacje i pod opieką naszych doradców przesłali adekwatne zgłoszenia do stosownych agencji zarządzających dotacjami.
Informujemy iż w ramach funduszu unijnego „Łódzki Fundusz Regionalny” na dwa Wykłady Z Twórczności wsparcie dostały poniższe projekty:

 • Program Szkoleniowy dot. Menedżerów w spółce Maszynohut
 • Szkolenia z wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych szansą dla rozwoju spółki.
 • „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew”
 • „Peptaderm” – sporządzenie nowego leku na bazie skróconego analogu cyklolinopeptydu A (cykliczny tetrapeptyd).
 • innowacyjny aparat EKG
 • innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenków brązów
 • opracowanie zoptymalizowanego systemu Zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego eRATUSZ
 • (PKWiU Wnioskodawcy: 37.20 Surowce wtórne niemetalowe)
 • opracowanie i wdrożenie metodologii procesowania analogowych układów scalonych mało wrażliwych na
 • sporządzenie i implementacja rodziny wkładek zmiennociśnieniowych do siedzisk terapeutycznych
 • sporządzenie nowej metody doboru parametrów chłodzenia pasma w metodyki ciągłego odlewania stali
 • sporządzenie usługi pronowoczesnej – program Zarządzania Obiegiem Korespondencji dla MMSP
 • koncepcja integrująca procesy telekomunikacyjne, teleinformatyczne partnerów biznesowych i firmy CETEKOM
 • stworzenie koncepcji importu modernizacyjnego procesu Informatycznego
 • rozbudowa Centrum Finansowo-Księgowego Shell
 • proces informatyczny wspierający procesy B2B redystrybucji i co-brandingu serwisu ifirma.pl
 • projekt zarządzania cyfrowymi katalogami firm działającymi lokalnie oraz elektroniczne narzędzia wywoływania interakcji pomiędzy tymi firmami.
 • wdrożenie serwisu gpsfriendly.com- wdrożenie nowej e-usługi w obszarze wymiany drogą elektroniczną cyfrowych informacji (tras turystycznych).
 • utworzenie, udostępnienie i świadczenie innowacyjnych e-usług i produktów cyfrowych przez ADM Consulting Group.
 • wdrożenie harmonogramu ekspansji importu w firmie Passage Cosmetics Laboratory Paweł Gwardys
 • implementacja systemu informatycznego, usprawniającego proces zarządzania produkcją, sprzedażą i relacjami z partnerami biznesowymi, poprzez automatyzację komunikacji handlowej.
 • implementacja projektu zarządzania planami inwestycyjnymi i pracami serwisowymi
 • uruchomienie innowacji technologicznych i produktowych w firmie HYBRES z Rzeszowa
 • wypracowanie zdalnego modelu automatycznych rezerwacji usług
 • wypracowanie mobilnego serwisu do samodzielnego planowania domu, mieszkania, biura i ogrodu
 • stworzenie mobilnego serwisu PROGFIN.PL Analizy, prognozy finansowe i elementy biznes harmonogramu oraz rejestr firm on-line

  Tagi: szkolenia z dotacją, szkolenie handlowców

 • Comments are closed.