Gry edukacyjne – seminarium dr Bies


Gry kreatywne – lista na szkolenia:

 • Gry HR
 • przeglad struktury projektów szkoleniowych i charakterystyki beneficjentów działań menedżerskich i finansowych: 1.1, 1.5, 2.4
 • Symulacje szkoleniowe , prof. E. Bogacz
 • Badanie zarządzania ankietowe dotyczące realizacji projektów szkoleniowych w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL
 • Krajobrazy Polski i ich pierwotne fragmenty. Wyd. II

 • Symulacje biznesowe , prof. B. Alasiewicz
 • Ocena biznesowa efektywności i skuteczności projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Priorytetu VI, VIII, Poddziałanie 6.1.1, Działanie 6.2, 8.1 na rozwój postaw przedsiębiorczych w regionie łódzkim
 • Ocena biznesowa skuteczności działania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, które otrzymały dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013
 • Płynie pieśń po wodzie
 • Przewodnik szkoleniowy po izbach regionalnych w Polsce
 • W głąb lasu. Las w polskiej literaturze i sztuce
 • Powiatowy Turniej Wiedzy Matematyczno-Ekonomicznej
 • Walpurgisnacht – Roger Zelazny (133)
 • O POPRAWIE RZECZYPOSPOLITEJ – ANDRZEJ FRYCZ MODRZEWSKI (699)
 • Córka marnotrawna – Jefrey Archer (1075)
 • Stan oblężenia – Tom Clancy (1750)
 • Obcy – przebudzenie – A. C. Crispin (2382)
 • Wahadło Foucaulta – Umberto Eco (2913)
 • Drugi krąg mocy – Carlos Castaneda (3686)
 • Szczypta soli, szczypta bliźnich – Magdalena Samozwaniec (4245)
 • Perykles i Aspazja – Aleksander Krawczuk (5120)
 • Rosyjska ruletka – Andrzej Pilipiuk (5894)
 • Detektyw snów – Gene Wolfe (6286)
 • Zarys historii świadków Jechowy – Jan Lewandowski (6669)

 • Gry z zarządzania , doc. D. Ceglarek
 • Comments are closed.