Jak prawidłowo wdrażać nowe procedury w działach HR.

admin post on Styczeń 15th, 2016
Posted in Team building

W trochę większych firmach i korporacjach, w jakich personalny dział liczy większą ilość osób, niezwykle ważne zadanie ma spełniać dyrektor, który nim zarządza. Dysponować on powinien odpowiednimi umiejętnościami i wiedzą, lecz czasem i to może nie wystarczyć. Konieczny będzie również silny charakter, bo bez czegoś takiego kierownik raczej miał nie będzie w swojej firmie odpowiedniej siły przebicia.

Zwłaszcza jest to istotne, gdy dział personalny będzie zamierzał wdrożyć nowoczesne narzędzia albo procedury do działań rekrutacyjnych. Z reguły zmiany tego typu dotykały będą również pracowników mających wpływ na decyzje personalne z pozostałych działów, i jest bardzo ważne, żeby ludzie ci mieli świadomość tego, w jakim celu te wszystkie zmiany będą realizowane.

Przy starszych stażem pracownikach czasami pojawiać się będzie pewna niechęć do takich zmian, w szczególności gdy razem z nimi nie pójdzie dokładne tłumaczenie ich sensu. jeśli poza tym w firmie pojawią się różne plotki, to atmosfera na to żeby wdrażać nowych pomysłów przychylna raczej nie będzie. Nawet jeżeli zamierzenia personalnego działu będą szły w dobrą stronę, to bez zrozumienia ich przez resztę załogi ciężko będzie je należycie wdrożyć.

Z takich też powodów zanim się zacznie wdrażać nowości w firmie dział personalny przeprowadzić powinien odpowiednie konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi osobami, głównie z kadrą zarządzającą z ze wszystkich działów w firmie. Należy zaznajomić się ze zgłaszanymi przez nich opiniami, bo w końcu oni także korzystać później będą z wprowadzanych pomysłów.

Trzeba też przeprowadzić odpowiednio szeroko zakrojoną kampanię informacyjną i w żadnym wypadku nie próbować unikania udzielania odpowiedzi na postawione postulaty i pytania. Tego typu kampania przedstawić powinna załodze cel działań, które zostaną podjęte oraz efekty, których się będzie można po nich spodziewać, ale także dać informację o możliwych zagrożeniach i problemach, jakie podczas działań będą się pojawiać.

Przy wszystkich tych pracach ogromnie ważną rolę ma dyrektor personalnego działu. To on właśnie będzie odpowiedzialny za to, żeby wcześniej przedstawione elementy wziąć pod uwagę podczas wprowadzania nowości. Powinien on także mieć dużo siły przebicia, tak aby projekty, o które się stara były później respektowane przez wszystkich pracowników.

Comments are closed.