Koresnpondencyjne szkolenia z zarządzania

 • EXPORT LANWAR COSMETICS- ROZWÓJ EXPORTU NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ I KRAJÓW WSCHODNICH
 • FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • iankietypl – nowoczesna koncepcja online pozwalająca na samodzielne opracowanie oraz przeprowadzenie badań ankietowych – treningi z obslugi klienta
 • nowoczesne e-usługi wspierające unowocześnienie turystyki aktywnej kluczem do sukcesu portalu trailpl – treningi firmowe i bezpłatne szkolenia z zarządzania czasem
 • – treningi z komunikacji
 • Szkolenia Zarządzanie Na Mazurach – warsztaty menedżerskie i weekendowe szkolenia interpersonalne
 • Interaktywna wyszukiwarka opinii i alertów o instytucjach finansowych i usługach przez nie oferowanych
 • mobilna platforma wspomagajaca zarządzanie pracownikami w modelie telepracy – warsztaty z kreatywności
 • Komercjalizacja innowacyjnych urządzeń gaśniczych Telesto na rynku międzynarodowym – warsztaty firmowe
 • Komputeryzacja i wyposażenie w sprzęt biurowy, materiały biurowe, eksploatacyjne, osystemowanie komputerowe, szafy kartotekowe, zakup i finansowanie kosztów użytkowania telefonów służbowych pracowników IP i IW oraz wdrożenie Lokalnego projektu Informatyc –
 • Matryce ultrafioletowych diod laserowych – szkolenia negocjacyjne
 • Modelowanie biznesu B2B w oparciu o program automatyzacji wymiany danych i informacji
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia firmowe
 • Nowe materiały polimerowe do usuwania oraz uwalniania heparyny w zastosowaniach biomedycznych – warsztaty ze stresu
 • Opracowania prototypu generatora prądu, napędzanego turbiną wiatrową oraz jego wdrożenie PKWiU 27112670 Prądnice prądu przemiennego o mocy wyjściowej >750 kV – szkolenia z obslugi klienta
 • Park Technologiczny – Miasteczko Multimedialne
 • Paszport do importu SUBOR – wyznaczenie nowych rynków zbytu towarów i usług – szkolenia z kreatywności
 • PKWiU 722111 – warsztaty z obslugi klienta
 • Poszukiwanie nowych substancji fotoprotekcyjnych do zastosowania w ochronie zdrowia ludzkiego, PKWiU – 7219 Z
 • Profit z importu – PPHU Profit – szkolenia z przywództwa
 • Realizacja harmonogramu dynamizacji importu – warsztaty z kreatywności
 • Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii – testy in vitro w praktyce farmaceutycznej i klinicznej
 • wzmocnienie strategii działania importu PHU KANDELA – warsztaty menedżerskie
 • unowocześnienie bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów Uczelni publicznych Regionu Świętokrzyskiego
 • rozwój działalności importowej poprzez przygotowanie harmonogramu intensyfikacji importu – szkolenia sprzedażowe
 • wzmocnienie strategii działania firmy SEKWENCJA poprzez eksport usług w zakresie IFS/Applications
 • skok technologiczny firmy SEKWENCJA poprzez zbudowanie harmonogramu importu usług w zakresie IFS/Applications – szkolenia z przywództwa
 • skok technologiczny spółki SEMICON poprzez import
 • Równe szanse na starcie- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wąbrzeźnie – treningi z komunikacji
 • Symulator szkoleń w metodyki stereoskopowej – badania i implementacja
 • Umocnienie pozycji konkurencyjnej firmy Dramers na rynkach zagranicznych w latach 2010-12 – szkolenia biznesowe
 • – treningi menedżerskie
 • Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą na wynalazek „Nowe szczepy bakteriofagów do leczenia zakażeń bakteryjnych, zwłaszcza szczepami bakterii lekoopornych rodzaju Enterococcus” opracowany w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
 • Wejście OPTeam SA na GPW szansą pozyskania kapitału na innowacje – szkolenia sprzedażowe
 • wzmocnienie innowacyjnych projektów przez Agencję ekspansji Pomorza SA w latach 2008- – szkolenia firmowe
 • Wyposażenie Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz Instytucji Wdrażających (Polskiej Agencji ekspansji Przedsiębiorczości oraz Władzy Wdrażającej programy Europejskie) – poprzez finansowanie kosztów wyposażenia stan
 • Wysokowydajna procedura drukowania i zarządzania produkcją druków niskonakładowych i personalizowanych przeznaczonych dla marketingu bezpośredniego – warsztaty ze stresu
 • Wytworzenie materiału o właściwościach bakteriostatycznych i antystatycznych w zastosowaniu do drukowania tekstyliów nowoczesnymi technikami – treningi z komunikacji
 • pozyskanie i uruchomienie nowoczesnego modelu B2B szansą na dalszy intensywny rozwój firmy Melle
 • zakup i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – warsztaty HR
 • Zapłać za mnie wypracowanie serwisu innowacyjnych e-usług finansowych – warsztaty HR}
 • Comments are closed.