Literatura dla uczestników szkoleń – symulacje

admin post on Kwiecień 14th, 2015
Posted in Team building Tags: , ,


Gorąco prosimy słuchaczy realizowanych u nas wykładów i gier menedżerskich dla kierowników produkcji o przejrzenie wymienionych poniżej książek jako aneks do programu Profesjonalne Symulacje Biznesowe Dla Inżynierów.
Informujemy przy tym, że niniejsza baza zawiera tytuły wykraczające poza wąską wiedzę o symulacjach i służy do inspiracji w kwestii fabuły pisanych przez Naszych Słuchaczy symulacji.

 • Budowanie Zachowań Proaktywnych w Rosnącej Firmie, Jan Stanisławski
 • Szkolenia Menedżerskie, Karina Elwik
 • Encyklopedia techniki automatyka
 • Podręcznik kierowcy zawodowego kat.D
 • Wodociągi i kanalizacja
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Automatyczne Przetwarzanie Danych system 360
 • Budowa przekładników
 • Maszynoznawstwo
 • Istota i charakter propagandy bhp
 • Przewodnik dyżurnego ruchu
 • Amatorskie anteny KF iUKF
 • Miernictwo elektryczne – Przewodnik
 • Analiza i synteza sieci łączności dla sys.teleinform.
 • Gospodarka paliwowo-smarownicza w transporcie samochodowym
 • Zarządzanie gospodarka socjalistyczną
 • Telewizja w pytaniach i odpowiedziach
 • Zaporożec-budowa eksploatacja naprawa
 • Mały Przewodnik mechanika tom II.
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa w przemyśle chemicznym.
 • Przewodnik po ZX Spectrum
 • Psychologia różnic indywidualnych
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o naczelnym sądzie administracyjny
 • Modelowanie i optymalizacja systemów kolejkowych cz.1 Systemy markowskie /prot.nr 11-zamiany/
 • Planowanie pracy i wynadgrodzeń w przedsiębiorstwie
 • Systemy mikroprocesowe w automatyce napędu elektrycznego
 • Anatomia człowieka t.1.Kości,stawy, wiązadła,mięśnie
 • Lotus 1-2-3 wersja3.0
 • Elementy programu MSExcel wersja 3.0
 • Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej
 • Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski
 • Windows 3.1 okno na świat
 • Podstawy ekonomii. Wyd.I 372 str., 24 cm
 • Prawo cywilne -część ogólna 237 str., 21 cm
 • Geografia świata Wyd.IV 568 str., 24 cm
 • Zasady tworzenia prawa miejscowego 255 str., 21 cm
 • Przemysłowa energia odpadowa Zasady wykorzystania Urządzenia 525 str., 24 cm
 • Fundamenty lokalnych sieci komputerowych Sprzęt sieciowy T.I Wyd.II 192 str., 24 cm
 • Zbiór zadań z fizyki T.1 Wyd.VIII Dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia 432 str., 20 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Przewodnik inż.elektryka tom 1 Wyd I 731s 21cm
 • Termodynamika ciekłych metali i stopionych soli 303 str., 20 cm
 • Rachunkowość Wyd I 410s 24cm
 • Magnetowid w pytaniach i odpowiedziach 231s 24cm
 • Analiza matematyczna w zadaniach cz.I Wyd.XX 510 str., 23 cm
 • Prawo budowlane i gospodarka przestrzenna Stan pr.1.10.95 Komplet aktów prawnych – komentarze i ob508 str,20 cm
 • Przewodnik po sieciach lokalnych LAN 356 str,24 cm
 • Teoria obwodów elektrycznych – zadania 355 str,24 cm
 • Gospodarka energetyczna wybranych krajów Europy zachodniej 121 str, 24 cm
 • Nowy słownik pedagogiczny 336 str,23 cm
 • Kodeks drogowy 364 str, 20 cm
 • Windows 95 ABC 196 str, 24 cm
 • Gwiazdy i planety
 • Współczesne doktryny polityczne 582 str, 24 cm
 • Zadania z wytrzymałości materiałów wyd 2
 • Historia filozofii t.III 545 str, 24 cm
 • Matematyka – zbiór zadań maturalnych z matematyki 238 str, 24 cm
 • Bezpieczeństwo w elektroenergetyce 376 str, 24 cm
 • C++ Builder 3 + D-48 900 str, 24 cm
 • Zbiór zadań z analizy matematycznej Podręczniki akademickie 333s 24cm
 • Historia powszechna ustroju i prawa. 929s 23cm
 • Rocznik statystyczny Rzeczyposploitej Polskiej 2001 734s 24cm
 • Zbiór zadań z podstaw elektroniki 357 str, 24 cm
 • Sprzęgła i hamulce Wyd.4

 • Comments are closed.