Nagrodzone treningi sprzedażowe

 • Ewaluacja wdrażania I i II Priorytetu PO IG
 • Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej
 • FRANSPOL Sp z oo – importerem na rynki Unii Europejskiej – szkolenia z obslugi klienta
 • modernizacyjne elementy systemu konstrukcji i obudowy nowoczesnych, energooszczędnych obiektów budowlanych [PKWIU 2433300] – szkolenia negocjacyjne i coachungowe szkolenia ze stresu
 • modernizacyjne zmiany w procesie produkcji papieru higienicznego z makulatury i produktów w spółce LAMIX – szkolenia pracownicze
 • Internetowe Szkolenia Analiza Transakcyjna – treningi firmowe i mentorskie szkolenia negocjacyjne
 • Internecik też dla dzieci – zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Chełmiec – etap II
 • zdalna platforma wspomagajaca zarządzanie pracownikami w modelie telepracy – szkolenia z obslugi klienta
 • Isenderpl- nowoczesna i efektywna platforma marketingu bezpośredniego – warsztaty firmowe
 • Konfigurator iHome –
 • Meble z dodatkowymi elementami – wpływ na emocje, interakcje z otoczeniem, zmiany behawioralne – warsztaty pracownicze
 • Mobilne laboratorium kwantyfikacji parametrów nawierzchni na podstawie wyników badań nieniszczących
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia zamkniete
 • Nowoczesna koncepcja informatyczna usprawniająca wytwarzanie aplikacji biznesowych w modelu SaaS – warsztaty sprzedażowe
 • – treningi handlowe
 • Pakiet narzędzi informatycznych zwiększających sprzedaż oraz profesjonalne zarządzania aukcjami elektronicznymi
 • Patent na własność – Jak skutecznie chronić własność intelektualną przedsiębiorstwa – warsztaty z zarządzania czasem
 • Pogłębienie partnerstwa oraz przyrost konkurencyjności kooperujących podmiotów poprzez wdrożenie – treningi z konfliktów
 • Pozyskanie zewnętrznej firmy doradczej celem przygotowania planu ekspansji importu
 • Produkcja ekologicznego oleju rzepakowego o wyjątkowych właściwościach prozdrowotnych – treningi sprzedażowe
 • Prototyp systemu sprzedaży RetailUE dla małych sieci na rynku sprzedaży detalicznej – szkolenia interpersonalne
 • Rozpoczęcie działalności eksportowej w firmie ENERGIA VAWT
 • Rozwinięcie importu do krajów UE poprzez wprowadzenie technologicznej nowości – szkolenia miekkie
 • rozwój działalności importowej poprzez opracowanie planu dynamizacji importu ZnanyLekarzpl
 • wzmocnienie strategii działania działalności importowej w zakresie urządzeń do makijażu permanentnego – szkolenia HR
 • unowocześnienie firmy BROS dzięki zwiększeniu udziału importu w przychodach ze sprzedaży oferowanych wyrobów
 • rozwój firmy SMAY Sp z oo przez implementacja modelu B2B – szkolenia sprzedażowe
 • wzmocnienie strategii działania serwisu coigdziepl w oparciu o systemowe e-usługi bazodanowe
 • rozwój współpracy w oparciu o modernizacyjne rozwiązanie elektroniczne B2B, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji w przedsiębiorstwie Mostostal Konin sp z oo oraz dwóch podmiotach z którymi kooperuje – treningi interpersonalne
 • Supernova nowoczesny ośrodek okulistyczny z działem badawczym – NZOZ BOPOL
 • Udział w targach Tirana International Autumn Fair Albania/Tirana 25-30112010 – szkolenia z delegowania
 • Uworzenie CBR w spółce Autocomp Management Sp z oo – szkolenia z komunikacji
 • Uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej dla wzoru pt „Lampa LED” na terytorium UE, Chin i USA
 • Wejście na nowe rynki dzięki rozpoczęciu działalności importowej przez spółkę Energiawir – warsztaty ze stresu
 • Wirtualny doradca w zakresie kredytowania, pozyskiwania kapitałów dla MSP i obsługi ekonomicznej – szkolenia biznesowe
 • Wykorzystanie kapusty białej na potrzeby fitoremediacji i biofumigacji gleby (AGROBIOKAP)
 • Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock – szkolenia z asertywności
 • Wzmocnienie przewag konkurencyjnych Nałęczów Zdrój sp z oo z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego i nowoczesnych procedury – treningi ze stresu
 • nabycie i implementacja modernizacyjnego i scentralizowanego modelu zarządzania przedsiębiorstwem umożliwiającego automatyzację procesów biznesowych z partnerami
 • nabycie i implementacja wielopoziomowego procesu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – treningi z komunikacji
 • Zintegrowany e-kurs dla samolotowego pilota liniowego ATPL(A) – szkolenia z delegowania}
 • Comments are closed.