Najważniejsze efekty oceny okresowej personelu

admin post on Luty 14th, 2014
Posted in Szkolenia Tags: ,

Diagnoza pracy pracowników pełni ważną funkcję w zarządzaniu grupą pracowników. Równocześnie jest to dominujący element realnych działań w zakresie polityki personalnej przedsiębiorstwa. Ocena polega na ciągłym kierowaniu uwagi na zachowanie i rezultaty pracy pracowników w dążeniu do wsparcia merytorycznego, pobudzania dobrych zwyczajów i zachowań i controllingu personalnego. Definicje możesz przeczytać w książkach: Autorskie  Warsztaty  Motywowanie .
Przeprowadzanie ocen pracowników jest tylko pozornie łatwe. W większości przypadków potrzebne bywają określone cechy osobowe i dość specjalistyczne doświadczenie. Według kryterium potrzeb przedsiębiorstw cele ocen pracowniczych da się podzielić na dwa rodzaje.
Do celów organizacyjnych należą:
- zdolność zaplanowania adekwatnego doboru oraz wykorzystania personelu stosownie do wykazywanych zdolności, obszarów, które najbardziej interesują pracowników, sprawności działania,
- doskonalenie metody ustalania celów i zarządzania personelem,
- wskazanie merytorycznych podstaw rozstrzygnięć związanych z przemieszczeniem pracowników w obrębie struktury organizacyjnej, outplacementem, rozwijaniem kompetencji zawodowych,
- przygotowanie opinii,
- zdefiniowanie celów oraz zakresu dokształcania personelu,
- projektowanie grupy rezerwowej,
- określenie długookresowej polityki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi firmy.
Do korzyści psychologicznych można zaliczyć:
- wpływanie na efekty pracy przez budowanie pożądanej postawy do powierzonych zadań,
- wprowadzenie w życie wniosków zawartych w kryteriach ocen okresowych,
- aktywizowanie personelu bazujące na świadomości personelu w zakresie rezultatów podejmowanych działań, możliwościach poprawy i tworzeniu bodźców dla podnoszenia lojalności pracowników względem pracodawcy,
- niwelowanie ujemnych i niekorzystnych dla organizacji cech personelu,
- uproszczenia więzi międzyludzkich.
Warto dodać – o tych korzyściach płynących z oceny pracowniczej przełożony powinien pamiętać kiedy ocenia swoich podwładnych.
O AUTORACH

W tym serwisie  często przeczytasz też o:
- audyty motywacji osób zatrudnionych w firmach
- ankiety interpersonalne
- cykle kształceniowe z pracy i komunikacji w zespołach
- szkolenia dla załogi
- zarządzanie personelem
Dziękujemy i zapraszamy do kolejnych odwiedzin na naszej witrynie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>