Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – projekty EFS

admin post on Marzec 13th, 2016
Posted in Team building

W związku z raportowaniem programu nr NLM/36 8 3 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania środków z Środkowoeuropejskiego Funduszu Wyrównawczego

Harmonogram debata podczas spotkania zawiera poniższe zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych
 • Raport końcowy dotyczący wpływu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Ewaluacja Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) pn. „Wpływ systemów B2B na wzrost wydajności i efektywności współpracy przedsiębiorstw”.
 • Ocena efektywności wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotel na Szkolenia Negocjacyjne
 • Badanie stopnia świadomości oraz potrzeb informacyjnych Polaków oraz partnerów społeczno-gospodarczych przed realizacją działań informacyjno – promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Trafność i skuteczność działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach PO KL, LRPO i PROW w kontekście zwiększenia aktywności Beneficjentów w sięganiu po wsparcie z Unii Europejskiej
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • „Szacowanie i ocena efektów gospodarczych
 • Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz wsparcia systemu instytucjonalnego rynku pracy oraz pomocy społecznej w ramach EFS – raport końcowy
 • Ewaluacja rozwiązań antykryzysowych w komponencie regionalnym PO KL województwa mazowieckiego na lata 2007-2013
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Program będzie przeanalizowany w aspekcie analizy ex post w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych
 • Produkcja artykułów piśmiennych
 • Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 • Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: sieradzki oraz ostródzki

  Upoważnieni beneficjenci to: Nadodrzańskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „EKOMEL” Sp.z o.o., DOLZAMET S.A., Auto-MiK Żurek Sp.J., KaBa Leszek Kaczyński, Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa , RAB-SAT Spółka Cywilna Zakład Instalacji Anten, Centrum Medyczne Med-All S.C. Krystyna Targosz, Jan Targosz, Eco-Prime Sp. z o.o., Incentive Concept Poland Sp. z .o.o Spółka Komandytowa, No Limit Sp. z o.o., SDRPM , Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne , Chespa , VOICE-NET Sp. z o.o. , „Pro Regio” Witold Sartorius

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Comments are closed.