Pomoc pieniężna na szkolenia dla firm


Pracownicy z niektórych firm przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i współpracując z naszymi konsultantami przesłali wymagane dokumenty do instytucji finansujących.
Zawiadamiamy że w ramach funduszu europejskiego „Lubuski Fundusz Społeczny” na Certyfikowane Szkolenia Wprowadzanie Zmian dotację nabywają wymienione tutaj przedsięwzięcia:

 • Szkolenie Specjalistów w firmie Sordex
 • Szkolenie kształtowania kultury organizacyjnej szansą dla rozwoju spółki.
 • „Łagodzenie skutków wykluczenia informatycznego w gminie Pcim”
 • „Zintegrowni z e-społeczeństwem – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Biała Podlaska”
 • innowacyjny model biochemiczny-analizator z linią odczynnikową-respektujący potrzeby klientów.
 • sporządzenie nowoczesnych metodyki magazynowania energii w produkcyjnych tunelach foliowych
 • opracowanie procedury oraz uruchomienie produkcji maszyn dla wysokowydajnego druku cyfrowego na przedmiotach przestrzennych.
 • opracowanie i implementacja nowoczesnych turbin wodnych w spółce Enerko Sp. z o.o.
 • sporządzenie i wdrożenie procedury wytwarzania nowych leków generycznych
 • opracowanie i uruchomienie wzorów przemysłowych i użytkowych w OLAN Sp. z o.o.
 • sporządzenie koncepcji innowacyjnej technologii recyklingu betonu dla produkcji nowo-sparametryzowanego wyrobu.
 • sporządzenie serwisu społecznościowo-biznesowego nowej generacji.
 • koncepcja do wymiany informacji o produktach mobilnych.
 • struktura intrenetowa e-rekrutacja.pl: zautomatyzowany, dostępny, proces rekrutacji aktywnie wspomagający osoby poszukujące pracy czasowej i stałej.
 • unowocześnienie przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie modernizacyjnej technologii produkcji nakłuwaczy bezpiecznych
 • wzmocnienie eksportu przez Przedsiebiorstwo Stara Mydlarnia S.C.
 • metodyka wytwarzania ściernic ze spoiwem żywicznym ze zmniejszoną ilością substancji szkodliwych emitowanych do środowiska PKWiU 26.81.Z
 • wdrożenie nowoczesnego centrum usług wspólnych dla branży budowlanej i nieruchomości
 • opracowanie w Polsce Centrum Usług Wspólnych dla Sony Pictures Entertainment
 • uruchomienie innowacyjnych technologii uzdatniania wody przez firmę H2Optim Sp. z o.o.
 • wdrożenie harmonogramu intensyfikacji importu w przedsiębiorstwie PPH POLNET Sp. z o.o.
 • implementacja projekty zarządzania przedsiębiorstwem umożliwiającego dopasowania go do systemów IT partnerów biznesowych.
 • wypracowanie nowoczesnego portalu informacyjno-społecznościowego dla dzieci i ich rodziców z Tarnowa i Nowego Sącza.
 • wypracowanie zdalnego modelu monitorowania ruchu drogowego
 • stworzenie internetowego portalu Moja Kariera z funkcją inteligentnego wyszukiwania szkoleń.
 • zbudowanie zdalnego serwisu wspierającego dział księgowości w zakresie analizy finansowej, prognozowania i budżetowania

  Tagi: szkolenia dla firm, szkolenie handlowców

 • Comments are closed.