Publikacje dla słuchaczy wykładów – symulacje

admin post on Marzec 13th, 2016
Posted in Team building Tags: , ,


Bardzo prosimy uczestników realizowanych u nas treningów i gier biznesowych w programie rozwoju kompetencji technicznych o opanowanie najważniejszych treści z przedstawionych tu lektur jako aneks do programu Symulacje Biznesowe.
Chcemy zauważyć jednocześnie, iż poniższa lista zawiera tytuły wykraczające poza zaawansowaną nawet wiedzę o grach i ma posłużyć do inspiracji odnośnie scenariusza opracowaywanych przez Państwa symulacji.

 • Wzmacnianie Kompetencji Proaktywnych w Rosnącej Jednostce Biznesowej, Norbert Nowakowski
 • Szkolenia Techniczne, Łucja Cernowska
 • Stacje obsługi samochodów
 • Mały słownik chemii praktycznej
 • Gospodarka elektroenergetyczna w przemyśle
 • Gry produkcyjne – fundamenty praktyczne
 • Organizacja przewozów pracowniczych i szkolnych w transporcie samochodowym
 • Podstawy konstrukcji
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czI
 • Skrawanie i narzędzia
 • Silniki spalinowe małej i średniej mocy
 • Uszczelnienia czołowe materiały i konstrukcja
 • Tablice matematyczno – fizyczne
 • Metoda badania wypadków
 • Elektroniczny kalkulator kieszonkowy
 • Stacje elektroenergetyczne
 • Kinetyka i mechanizm utleniania metali
 • Encyklopedia Techniki Elektronika
 • Projektowanie przemysłowych układów automatyki.
 • Problemy teleinformatyki
 • Opodatkowanie spadków i darowizn
 • Słownik minimum węgiersko-polski,polsko-węgierski
 • Zadania z fizyki
 • Prawo przewozowe z komentarzem
 • Vademecum wynalazcy i racjonalizacji
 • Przyrządzam surówki i sałatki
 • Wprowadzanie do programu Auto CAD obejmuje wersje 2 6 9
 • ORCAD SDT/PCB
 • System operacyjny MS-DOS 4,0/5,0
 • Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej
 • Encyklopedia historii Stanów Zjednoczonych Ameryki
 • Quattro Pro wersja 3.0. 148str.,20cm.
 • P-Historia filozofi,tomIII. Filozofia XIX wieku i współczesna. Wyd.13.
 • Historia ustroju i prawa polskiego 655 str., 25 cm
 • Słownik naukowo-techniczny polsko-angielski Wyd. VIII 881 str., 24 cm
 • Encyklopedja powszechna t 5 320 str., 24 cm
 • Pracownia elektryczna dla ZSZ Wyd.V 167 str., 20 cm
 • Komputery równoległe Architektura elementy programowania Wyd.II 202 str., 23 cm
 • Metrologia wielkości geometrycznych Wyd.I 428 str., 24 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • The National Museum in Warsaw
 • Programowanie współbieżne i rozproszone w przykładach i zadaniach 389 str., 24 cm
 • Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych w pytaniach i odpowiedziach Wyd.III 210 str., 20 cm
 • Zarządzanie Praktyka i praktyka 609s 25cm
 • Encykolpedja powszechna t 17 320s 23cm
 • Psychologia uczenia się T.1 Wyd.II 352 str,24 cm
 • Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych Akty prawne z komentarzem 189 str,21 cm
 • Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy 422 str,24 cm
 • Elektrohydrauliczne analogowe i cyfrowe układy automatyki Wyd.II 592 str, 24 cm
 • Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach Wyd.II 397 str, 24 cm
 • Układy gazowo-parowe na paliwo stałe 274 str., 24 cm
 • Tablice do projektowania konstrukcji metalowych Wyd.VI 605 str, 21 cm
 • Termodynamika techniczna
 • Podstawy rachunkowości Cz. 1 Zbiór zadań do samodzielnej nauki księgowania z komentarzem i przykładami rozwią zań, T. I Komentarze i przykłady
 • Komputerowy zapis konstrukcji.Wspomaganie komputerowe CAD CAM
 • Microsoft Office 2000
 • Cięcie drzew i krzewów ozdobnych 80 str, 30 cm
 • Kodeks karny – komentarz T.II 421 str, 20 cm
 • Fizyka t 2
 • The New Encyclopedia Britannica Volume 16
 • Elektroenergetyczne sieci i urządzenia przemysłowe 249 str, 24 cm
 • Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy 176 str, 24 cm
 • ABC Corela 9.0 325 str, 24 cm
 • Przekładnie ślimakowe walcowe 194s 24cm

 • Comments are closed.