Scenki strategiczne – seminarium prof. Boguski


Gry edukacyjne – bibliografia na ćwiczenia:

 • Gry Międzykulturowe
 • porównanie koncepcji systemu popytowego wsparcia MSP i pracowników w województwie śląskim w ramach RPO WSL 2014-2020
 • Gry biznesowe , dr C. Chajec
 • Badanie zarządzania „Trenerzy biznesu” (ewaluacja biznesowa i menedżerska ex-post Podziałania 2.2.2 PO KL – Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej)
 • Krajobrazy węgierskie

 • Gry biznesowe , dr hab. E. Będnowski
 • Ocena biznesowa efektów realizacji projektów szkoleniowych turystycznych w ramach PO IG
 • Ocena biznesowa skuteczności działań menedżerskich i finansowych PO KL w obszarze wykluczenia społecznego w województwie podlaskim
 • Problemy organizacji i kierownictwa w turystyce. Kurs przod.-instruktor., zeszyt 8
 • Śpiewaj z nami
 • W kręgu Króla Stanisława
 • Powiatowy Konkurs Ornitologiczny
 • Regionalna licealiada w piłce nożnej chłopców
 • Piękni, dwudziestoletni – Marek Chłasko (216)
 • Liryka starożytnej Grecji – Wrońska Idziak (1392)
 • Dutur z rajskiego ogrodu – Bolesław Mrówczyński (1977)
 • Zostało z uczty bogów – Igor Newerly (2265)
 • Mistrz zagadek (tom 2 – Dziedziczka morza i ognia) – Patricia A. Mckillip (3139)
 • Dotknięcie pustki – Joe Simpson (3911)
 • Historia pana Polly – Herbert George Wells (4099)
 • Sztuka poznania – Gabor Lovey (5194)
 • Sejmor srebnołuski – Wiktor Wikiewicz (5755)
 • Tajfun i inne opowiadania – Joseph Conrad (6311)
 • Pan Samochodzik (Część 56 – Adam z Wągrowca) – Tomasz Olszakowski (7313)

 • Symulacje szkoleniowe , dr B. Baron
 • Comments are closed.