Scenki szkoleniowe – podstawy programowe do zaliczenia

admin post on Grudzień 11th, 2017
Posted in Team building Tags: , ,


Informujemy iż na studiach Trening Interpersonalny i Symulacje Doświadczalne zezwala się na tu przedstawione problemy do superwizji końcowej:

  • symulacja lingwistyczna : „Czego boi się współczesny człowiek? Refleksje o kondycji egzystencjalnej na podstawie seriali telewizyjnych” oraz „Obraz kobiety w polskim serialu telewizyjnym na przykldzie serialu „Na wspólnej””
  • zabawa kreatywna – „Jarosław Iwaszkiewicz: zarys sylwetki” i „Dynamika ruchu turystycznego w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w latach 2005-2010”
  • gra słownikowa : „Zróżnicowanie parowania na terenie Polski” i Symulacje Menedżerskie i „Muzeum Wincentego Pola w Lublinie – struktura sezonowa odwiedzających”
  • symulacja zespołowa : „Obraz kobiety w polskiej prozie fantasy ujęcie feminizmu” i „Wspołczesny medialny wizerunek mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce”
  • symulacja lingwistyczna : „Sowieckie deportacje i eksterminacje ludmości polskiej w latach 1940-1941” oraz „Podobieństwa i różnice warunków turystycznych Janowa Lubelskiego i Janowa Podlaskiego”
  • zabawa lingwistyczna : „Chatakterystyka w utworach fantasy autorstwa Johna Ronalda Reueal Tolkiena” i „Rzeczywistość PRL w filmach Stanisława Barei”
  • zabawa edukacyjna : „Kultura Romów (Cyganów). Obyczaje i tradycja” oraz „Pojęcie dzihadu.Zjawiska dzihadu we współczesnym islamie. Źródła doktrynalne i cele polityczne”
  • symulacja decyzyjna : „Osobliwości przyrodnicze Roztocza” oraz „Dekadentyzm Charlesa Baudelaire’a jako droga do nowoczesności na przełomie XIX/XX wieku ”
  • gra językowa – „Granice wspołczesnego tabu” i „Wizje człowieka w twórczości P. K. Dicka”
  • Comments are closed.