Tag Archive: integracja zespołu

Zabawy motywacyjno integracyjne zajazd Kościelec

admin post on Kwiecień 1st, 2018
Posted in Team building Tags: ,

Panel moderowany z prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Ćwiczenia prowadzić będzie opiekun projektu Lesław Maniura…

Read the rest of this entry >>

Wyjazdy inspiracyjne – nagrodzeni abiturienci

admin post on Grudzień 11th, 2017
Posted in Team building Tags: ,

Read the rest of this entry >>

Spotkania motywacyjne – wyróżnieni pracownicy

admin post on Styczeń 15th, 2016
Posted in Team building Tags: ,

Read the rest of this entry >>

Zabawy motywacyjne – wylosowani słuchacze

admin post on Październik 9th, 2015
Posted in Team building Tags: ,

Read the rest of this entry >>

Warsztaty team building – nagrodzeni absolwenci

admin post on Sierpień 15th, 2015
Posted in Team building Tags: ,

Read the rest of this entry >>

Symulacje inspiracyjne – wylosowani kursanci

admin post on Czerwiec 19th, 2015
Posted in Team building Tags: ,

Read the rest of this entry >>

Gry team building – wylosowani uczestnicy

admin post on Kwiecień 14th, 2015
Posted in Team building Tags: ,

Read the rest of this entry >>

Projekty integracyjne – wyróżnieni słuchacze

admin post on Luty 5th, 2015
Posted in Team building Tags: ,

Read the rest of this entry >>

Udział imprez firmowych w tworzeniu zespołu

Co zrobić, żeby mieć do dyspozycji zgrany team profesjonalistów? W rzeczywistości jest to ciąg działań oparty na skomplikowanej, delikatnej materii postępowania oraz wymaga szerokich kompetencji dowodzącego, używając terminologii wojskowej teamem w danej firmie. Integracja to sprawienie, by wiara we wzajemne możliwości była trwała, to nawiązywanie porozumienia. Sprawienie tego w kilka dni jest niemożliwe . Niezbędny jest spokój, cierpliwość i wiedza, jak postępować . Read the rest of this entry >>

Postawy w zespole

W nowoczesnej instytucji pracownicy HR są świadomi, że kandydatów angażuje się do zespołów z powodu różnych umiejętności. Istotne cechy pracownika dotyczą ról w grupie. Już dawno miałem pragnienie napisania artykułu z obszaru ról w zespole. Read the rest of this entry >>