Tag Archive: systemy ocen

Co to inpiracja do działania oparta o samomotywację

Wewnętrzna chęć do działania oznacza elementy powiązane ze środowiskiem pracy oraz cechami psychofizycznymi, które mówią nam o tym, z jakich powodów istoty ludzkie chcą wykonania powierzonych celów. Składanie ludzi do aktywności opiera się na oddziaływaniu na wartości człowieka za pomocą jasno zdefiniowanych mechanizmów wpływu. Read the rest of this entry >>