Tag Archive: szkolenia integracyjne

Udział imprez firmowych w tworzeniu zespołu

Co zrobić, żeby mieć do dyspozycji zgrany team profesjonalistów? W rzeczywistości jest to ciąg działań oparty na skomplikowanej, delikatnej materii postępowania oraz wymaga szerokich kompetencji dowodzącego, używając terminologii wojskowej teamem w danej firmie. Integracja to sprawienie, by wiara we wzajemne możliwości była trwała, to nawiązywanie porozumienia. Sprawienie tego w kilka dni jest niemożliwe . Niezbędny jest spokój, cierpliwość i wiedza, jak postępować . Read the rest of this entry >>

Reguły współdziałania w zespole

W tymże portalu od wielu miesięcy przedstawiam zalety współdziałania w zintegrowanej grupie pracowniczej. Kilka tygodni temu organizowałem kilka szkoleń w zakresie integrowania grupy pracowniczej. Osoby uczestniczące w badaniach na temat sesji szkoleniowych i kursów opowiadali problemy, jakie spotykają w swojej aktywności menedżerskiej w korporacjach. Na podstawie ich relacji Zdecydowałem się ujawnić w tym blogu oryginalne best practices pracy w grupie pracowników – idee zgłoszone przez samych uczestników. Read the rest of this entry >>

Ocena przedsięwzięcia z zakresu szkoleń

Rozsądny szef ocenia zyskowność realizowanych projektów biznesowych. Obecnie bardzo często kierownicy personalni są zobowiązani do zaprezentowania szczegółowej diagnozy z wiążącymi wnioskami, dodatkowo zawierającej mierzalne wskaźniki wcześniej planowanych efektów HRowych. Read the rest of this entry >>

W jaki sposób działa sprawny zespół

admin post on Czerwiec 4th, 2014
Posted in Szkolenia, Team building Tags: ,

W tym artykule pokażę mierniki zintegrowanego działu w firmie, które da się znaleźć w prasie branżowej i jakie odnotowuję na szkoleniach dla pracowników różnych branż. Charakterystyk bywa niezwykle dużo, dlatego opiszę jedynie ich mały fragment – kilka tych rzadziej zauważanych przez liderów zespołów. Read the rest of this entry >>

Fragmenty wykładu z zakresu budowania efektywnych grup pracowniczych

admin post on Grudzień 12th, 2013
Posted in Szkolenia, Team building Tags: , ,

W poprzednim miesiącu słyszałem o wykładzie, kiedy profesor John Bithday omawiał ostatnie badania na temat budowania zespołó ludzkich w firmach. Okazały się one bardzo interesujące oraz łamiące stereotypy z powodu nowego wglądu na temat: jaki powinien być zespół i kiedy najlepiej formować efektywne zespoły.
W oparciu o obecne wnioski z ankiet zrozumiałem, że ludzie naturalnie skupiają się w zbiorowości. Jeśli ma to miejsce wewnątrz firmy oraz członkowie grup lub zbiorowości zostali przypisani do stanowisk w hierarchii organizacyjnej, stają się oni członkami grup wydziałowych. Read the rest of this entry >>

Typowe studia przypadku firm i praca zespołowa

W niniejszym wpisie opisuję dwa studia przypadku prawie identycznych przedsiębiorstw. Pierwsza firma była pomyślana, aby zarządzać nią bez udziału pracowników, jedynie przez silnego szefa. Pracownicy nie mogli zostać zgraną grupą współpracowników, każdy skupiał się na celach wpisujących się w jego obowiązki bez współpracy z pozostałymi pracownikami. Druga firma funkcjonowała w efektywnie pracujących zespołach. Read the rest of this entry >>

Organizowanie pracy jest korzystne dla firm

W tym miesiącu postaram się zaprezentować kolejną umiejętność przełożonego. Podczas prowadzonych kursów  dla kierowników najczęściej otrzymujemy ciekawe casy dotyczące kompetencji menedżerskich. Z tych rozmów wynika, iż jedną z najważniejszych kompetencją kierownika jest planowanie  . Read the rest of this entry >>

Trudni uczestnicy na wyjazdach integracyjnych

Dziś kilkanaście zdań odnośnie niełstwych typów uczestników na szkoleniach integracyjnych.
Wybrani współpracujący z nami instruktorzy od kilkunastu sezonów …. Read the rest of this entry >>

Power point w twoich szkoleniach

Tym razem, w tym krótkim ale mamy nadzieje że treściwym artykule zaciekawimy się zapomniana już nieraz kwestią interaktywnych prezentacji. To teoretycznie nieciekawa metoda przedstawiania informacji – jednak my  jednoznacznie uważamy, że można wykrzesanie z niej zupełnie ciekawych efektów. Read the rest of this entry >>