Tag Archive: szkolenie zarzadzanie czasem

Zasoby czasu w działalności menedżerskiej

W poprzednich latach ilość celów kierowników działów znacznie się zwiększyła. Menedżerowie i ich podwładni starają się być otwarci na wyzwania otoczenia, ale gospodarowanie ich czasem jest bardzo trudne. Read the rest of this entry >>