Tag Archive: szkzolenia zarządzanie projektem

Co daje diagnozowanie wymagań szkoleniowych

Od lat specjaliści z zarządzania zasobami ludzkimi powtarzają, iż bardzo ważnym elementem projektu szkoleniowego bywa określenie wymagań edukacyjnych osób biorących udział w szkoleniu. Ten krok warunkuje, w jakim stopniu projekt szkoleniowy zakończy się pozytywnym efektem oraz czy będzie skuteczny. Dlaczego? Read the rest of this entry >>