Tag Archive: team building

Eventy HR – Zabrodzie

admin post on Marzec 16th, 2018
Posted in Team building Tags: ,

Wykład z sztuki zarządzania emocjami. Ćwiczenia przygotuje opiekun projektu Norbert Warzager…

Read the rest of this entry >>

Zabawy Team Building – Śląski Warsztat

admin post on Grudzień 24th, 2017
Posted in Team building Tags: ,

Read the rest of this entry >>

Udział imprez firmowych w tworzeniu zespołu

Co zrobić, żeby mieć do dyspozycji zgrany team profesjonalistów? W rzeczywistości jest to ciąg działań oparty na skomplikowanej, delikatnej materii postępowania oraz wymaga szerokich kompetencji dowodzącego, używając terminologii wojskowej teamem w danej firmie. Integracja to sprawienie, by wiara we wzajemne możliwości była trwała, to nawiązywanie porozumienia. Sprawienie tego w kilka dni jest niemożliwe . Niezbędny jest spokój, cierpliwość i wiedza, jak postępować . Read the rest of this entry >>

Postawy w zespole

W nowoczesnej instytucji pracownicy HR są świadomi, że kandydatów angażuje się do zespołów z powodu różnych umiejętności. Istotne cechy pracownika dotyczą ról w grupie. Już dawno miałem pragnienie napisania artykułu z obszaru ról w zespole. Read the rest of this entry >>

Reguły współdziałania w zespole

W tymże portalu od wielu miesięcy przedstawiam zalety współdziałania w zintegrowanej grupie pracowniczej. Kilka tygodni temu organizowałem kilka szkoleń w zakresie integrowania grupy pracowniczej. Osoby uczestniczące w badaniach na temat sesji szkoleniowych i kursów opowiadali problemy, jakie spotykają w swojej aktywności menedżerskiej w korporacjach. Na podstawie ich relacji Zdecydowałem się ujawnić w tym blogu oryginalne best practices pracy w grupie pracowników – idee zgłoszone przez samych uczestników. Read the rest of this entry >>

Zasady diagnozowania oczekiwań edukacyjnych

admin post on Lipiec 3rd, 2014
Posted in Szkolenia, Team building Tags: ,

Jestem pewien, że każdy specjalista kiedyś był na szkoleniu. Rozwijanie kompetencji pracowników ma na celu nauczenie uczestników zaplanowanych kompetencji. Zwykle projekt szkoleniowy generuje koszt mniej więcej 4 tysiące zł za sesję szkoleniową – i pewnie nikt nie planuje takich kwot zmarnować bezproduktywnie. Read the rest of this entry >>

Cechy efektywnej organizacji

admin post on Maj 25th, 2014
Posted in Szkolenia, Team building Tags: ,

W tym blogu przedstawię parametry wyjątkowo sprawnego zespołu, które czytelni może spotkać w literaturze przedmiotu. To tylko wstępna część parametrów, ponieważ parametrów jest bardzo dużo. Read the rest of this entry >>

Kultury w różnych krajach a gra w grupie

admin post on Marzec 4th, 2014
Posted in Szkolenia, Team building Tags: ,

Wymagania szefów wobec przyszłych pracowników nie sprowadzają się wyłącznie do kwestii zakończonej edukacji, nauki innego języka niż polski oraz zakresu kompetencji zdobytego w poprzedniej firmie. Więcej i więcej instytucji w trakcie pozyskiwania kandydatów stara się oszacować, czy kandydat okaże się radzić sobie współpracując w grupie.
W tym blogu postanowiłem pokazać w jaki sposób zestaw cech narodowych wywiera wpływ na pracę grupową. Mimo że umiejętności kooperacji w zespole bywają wśród pracodawców pozytywnie wyróżniane, samodzielność w pracy to także świetny sposób na awans. Read the rest of this entry >>

Fragmenty wykładu z zakresu budowania efektywnych grup pracowniczych

admin post on Grudzień 12th, 2013
Posted in Szkolenia, Team building Tags: , ,

W poprzednim miesiącu słyszałem o wykładzie, kiedy profesor John Bithday omawiał ostatnie badania na temat budowania zespołó ludzkich w firmach. Okazały się one bardzo interesujące oraz łamiące stereotypy z powodu nowego wglądu na temat: jaki powinien być zespół i kiedy najlepiej formować efektywne zespoły.
W oparciu o obecne wnioski z ankiet zrozumiałem, że ludzie naturalnie skupiają się w zbiorowości. Jeśli ma to miejsce wewnątrz firmy oraz członkowie grup lub zbiorowości zostali przypisani do stanowisk w hierarchii organizacyjnej, stają się oni członkami grup wydziałowych. Read the rest of this entry >>

Typowe studia przypadku firm i praca zespołowa

W niniejszym wpisie opisuję dwa studia przypadku prawie identycznych przedsiębiorstw. Pierwsza firma była pomyślana, aby zarządzać nią bez udziału pracowników, jedynie przez silnego szefa. Pracownicy nie mogli zostać zgraną grupą współpracowników, każdy skupiał się na celach wpisujących się w jego obowiązki bez współpracy z pozostałymi pracownikami. Druga firma funkcjonowała w efektywnie pracujących zespołach. Read the rest of this entry >>