W jakim celu badać kompetencje

admin post on Luty 14th, 2014
Posted in Bez kategorii Tags: ,

By każdy z czytających zrozumiał obszar wiedzy z niniejszego artykułu, muszę wskazać czytelnikowi, że kilkadziesiąt lat temu przez zestaw kompetencji rozumiano posiadanie jasno określonego prawa do zajmowania się określonymi obszarami działalności w imieniu zatrudniającej takiego człowieka organizacji. W odróżnieniu od kompetencji możliwość efektywnego działania wiązała się z czasami z wyuczonym zawodem na określonym stanowisku. Podobieństwa w przedstawionym temacie rozważań dobrze opisuje T. Nowak w tej publikacji:   Zarządzanie Projektami HR
Kompetencje to posiadane wiadomości ze szkoły, postawy i dążenia pracowników potrzebne do skutecznego wykonywania pracy na danym stanowisku. Określając zestawy kompetencji pracowników możemy jednocześnie określić:
- praktyczne możliwości wykonywania pracy, oznaczające dane i informacje, które konkretny podwładny zobligowany jest wiedzieć, aby spełniać powierzoną mu funkcję, w tym wszystkie cechy osobowe lub umiejętności, które są konieczne, dla przykładu zdolności obliczeniowe,
- cele w zakresie podnoszenia kwalifikacji,
- konieczne do pracy na danym stanowisku kwalifikacje techniczne,
- doświadczenie zawodowe lub wielkość firm, w których podlegający ocenie okresowej zatrudniony zdobywał doświadczenie,
- wybijające się wyniki pozwalające przewidzieć podobne osiągnięcia w obecnej sytuacji,
- wszystko, czego firma planuje oczekiwać od pracownika, dla przykładu rozwijanie nowych gałęzi gospodarki lub usług, podwojenie ilości świadczonych usług, większej produktywności lub lepszej obsługi gwarancyjnej, wprowadzanie innowacyjnych systemów zarządzania,
- w jakim stopniu pracownik jest członkiem kultury organizacji.
Jak można łatwo się domyśleć, korzystne rezultaty z diagnozowania pracy są bardzo duże. Kierownik uzyskuje rzetelną wiedzę na temat podwładnych. Pracownicy widzą, iż organizacja o nich myśli i planuje ich wykorzystywać w pracy w kolejnych miesiącach.
W kolejnych wpisach zobrazuję dokładnie  rodzaje systemów kompetencyjnych.
To tyle naszych inspiracji.
Autor:Stefan Artmatowicz
Autor tego artykułu jest absolwentem wydziału politologii Uniwersytetu Opolskiego i studiów podyplomowych z zakresu  promocji i reklamy. Posiada tytuł Doradcy Odnowy Beavioralnej ZYV. Mieszka w Zgierzu.  Od siedmiu lat organizuje treningi i rozwija gry dotyczące kreatywności w branży „dystrybucja i sieci handlowe”.

SŁOWA KLUCZOWE:
Badania satysfakcji
Rekrutacja  w przedsiębiorstwach
Polityka human resources w prywatnej jednostce biznesowej
Praktyczne kierowanie personelem
Programy karier kadry rezerwowej
Wynagrodzenia i polityka płacowa
Systemy rekrutacyjne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>