Warsztat unijny – zaproszenie – dotacje i subwencje

admin post on Luty 8th, 2016
Posted in Team building

W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr UPC/93 6 3 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania budżetu z Bałtyckiego Priorytetu Wyrównawczego

Agenda debata podczas seminarium obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006″ oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004 – 2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim.
 • Działanie 2.6 ZPORR w województwie łódzkim w kontekście RSI LORIS
 • Inicjowanie działalności innowacyjnej – ocena efektywności i skuteczności Działania 3.1 PO IG.
 • Ocena sprawności implementacji celów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotel na Symulacje Decyzyjne
 • Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Ocena wdrażania pakietu antykryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiazań w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Ocena bieżącej realizacji projektów realizowanych w ramach XI Priorytetu w kontekście identyfikacji występujących barier i problemów.
 • Ewaluacja Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Wpływ realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju i Narodowej Strategii Spójności oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie kra


 • Grant zostany omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w wymienionych nizej dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:

 • Uprawa drzew oleistych
 • Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
 • Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
 • Działalność organizacji religijnych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: golubsko-dobrzyński oraz mrągowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Bobo” S.A.., Zakłady Hydrauliki Siłowej ZHS S.A., Przedsiębiorstwo Górniczo-Obróbcze GRANIT w Strzegomiu S.A., CKD Sprzęt Precyzyjny i Medyczny A. Książkiewicz, Naprawa i Konserwacja Urządzeń TV SAT ,TVP Krzysztof Wałaski, CATV „IB-SAT” Ireneusz Brzostowski, BioControl Polska , ECDF PRAWO , Jan Zasada Biuro Ekonomiczno – Handlowe, MAŁYM DRUKIEM.PL , Sygnity , Wielkopolskie Zakłady Mięsne Agrico Zakład pracy chronionej, Advanced Business Services Jacek Skupin, Żyłka Investment Bogusław Żyłka, Aleksandra Kanownik, Jarosław Kanownik prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe KANOWNIK Spółka Cywilna Jarosław Kanownik, Aleksandra Kanownik

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Comments are closed.