Warsztat unijny – zaproszenie – dotacje i subwencje

admin post on Styczeń 15th, 2016
Posted in Team building

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr IJWZ/14 6 4 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania wsparcia z Bałtyckiego Programu Wyrównawczego

Program debata w czasie spotkania zawiera następujące grupy panelowe:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim
 • Ocena stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena aktywności Kościoła katolickiego w Polsce w ubieganiu się o środki z funduszy Unii Europejskiej
 • Analiza efektywności implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Motywacyjne Eventy Team Building
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania oraz przygotowania instytucjonalnego do wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w latach 2007-2010
 • Analiza i ocena procesu przygotowania i wdrażania projektów transportowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim
 • Ocena instytucjonalnego i organizacyjnego przygotowania beneficjenta do opracowania i wdrażania projektu systemowego Budowa i wyposażenie Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006″- I raport cząstkowy
 • Ocena wartości wskaźników określanych w Planach Działania dla Priorytetów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie lubuskim
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Projekt będzie omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:

 • Produkcja obuwia
 • Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
 • Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
 • Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 • Działalność organizacji politycznych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: średzki oraz nowodworski

  Upoważnieni beneficjenci to: Huta Szkła „Jarosław” S.A., CHŁODNIA Koszalin Sp. z o.o., Fabryka Armatur „GŁUCHOŁAZY” S.A., Zakad Produkcyjno Handlowy „Crawtico”, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu , NET-SAT MEDIA Sp. z o.o. , BERICAP POLSKA Sp. z o.o., EURO-TRADE P.H.Z. GOLIŃSCY SPÓŁKA JAWNA, Janina Turkiewicz, NORDGLASS II , Palmett-Markowe Ogrody S.C. Marek Stefański Bartłomiej Gasparski, Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o., Dako-Art , Automatech Spółka z o.o., Kwazar Corporation

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Comments are closed.